Orhan Bey ( 1326 – 1362 )

 • ORHAN BEY ( 1326 -1362 )
  • Alaaddin bey onun hükümdarlığını tereddütsüz tanımış veziri olmuştur. (İlk veziriazam ) Osmanlının ilk siyasi ve idari kurumlarının kurucusudur. Bursa kadısı cendereli kara Halil efendiyle bazı kanunlar hazırlayıp Orhan beye sunmuştur ( para basma, düzenli ordu gibi )
  • Sultan ünvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır.
   • Orhan Bey için sultanü’l-guzat yani gaziler sultanı olarak anıldığı,
    • Şehadet camii kitabesinde geçer
     • Muratın sultan ünvanını ilkkez kullandığı bilgisi böylece değişmiştir.
    • bunun yanında gazi oğlu gazi, merzban-ı âfâk (ufukların bekçisi), pehlivan-ı zaman (zamanın kahramanı), gibi sanlarla anıldığı bilinmektedir.
   • Osmanlıyı Beylikten devlete geçirmiştir.
   • Dursun fakihi karacahisari kadı olarak atanmıştır ( ilk kadı )
   • İlk vakıf teşkilatı bu dönemde kuruldu.
   • Bursa alınarak başkent yapıldı ( 1326). bizansın marmarının güneyindeki etkisi kırılmış oldu . köse mhalin etkisiyle alındı ( eski tekfur )
   • 1329 Maltepe ( palekanon ) savaşıyla anadoludaki Bizans etkisi kırıldı
    • Bizans imp. III.Andronikos
    • İznik alındı ve bizansa karşı üs olarak kullanılmak amacıyla başkent yapıldı.
   • Osmanlıya katılan ilk beylik olan karesioğulları alındı ( Anadolu siyasi birliği sağlama yolundaki ilk adımdır )(donanmanın temeli atıldı)
    • Karamürselde ilk tersane açıldı.
    • Rumeliye geçişte kolaylık
    • Siyasi birliği sağlamadaki son adım ise dulkadiroğulları beyliğinin alınmasıdır.
    • Karesioğullarından Osmanlıya katılan donanma komutanları
     • Hacı ilbeyi , ece Halil , gazi fazıl ve evrenos gazidir.
    • Bizansın balkanlara karşı Orhan beyden yardım istemesiyle çimpe kalesi hediye olarak verildi (kantakuzen ) ( balkan fethi için önemli bir üs olmuştur ) ( 1353 )
     • Rumeliye geçiş ( ilk)
     • Çimpe üzerinden geliboluyu alan oğlu Süleyman paşaya Gelibolu fatihi denilmiştir
    • Osmanlıda ilk bedesten yapıldı.
    • İlk saray bu dönemde yapıldı ( bey sarayı )
    • divan teşkilatı kuruldu ( ilk )
     • ilk vezir alaaddin paşa
    • ilk düzenli ordu ( yaya ve müsellem ) ,
    • iznikte ilk Osmanlı medresesi İznik medresesidir. ( davudi kayseri )
     • ilk müderris davudi kayseridir
    • Süleymaniye medresesi Osmanlıdan günümüze kalan en eski medresesidir.
    • ilk gümüş para bu dönemde basılmıştır.
    • İlk defa tımar politikası uygulandı
    • hacı Özbek cami yapıldı ( ilk )
    • Ünlü seyyah ibn-i batuta Orhan beyi Türkmen hükümdarlarının en ulu’su olarak tanımlar
     • İbni batuta ahileri kardeş yiğitler (ahiyanel –fityan)olarak adlandırır
     • Asıl adı Şemsettin ebu Abdullahtır.
    • Bizans imp. III.Kantakuzenin kızı teodara ile evlenmiştir.
    • Ak börk giyme geleneğini başlatmıştır.
    • Bilinen ilk tuğra Orhan beye aittir ( tuğra Orhan bin Osman şeklindedir )
    • Hacivat ve karagöz hikayesi bu dönemde gerçekleşir. Orhan beyin karagöz’ü öldürmesi ve bu durumdan pişman olması üzerine Hacivat ve karagözü tanıyan şeyh küşteri Orhan beyin huzuruna çağrılır. Burada bir meşale yakarak perde oyunu şeklinde Hacivat ve karagöz Orhan beye anlatılır.
     • Bursa ulu cami yapımında da çalışmışlardır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir