I. Murat ( Hüdavendigar ) ( 1362 – 1389 )

 • I. MURAT ( Hüdavendigar – Gazi hünkar  ) ( 1362-1389 )
  • Oğlu yıldırım beyazıdı germiyanoğullarının kızıyla evlendirerek Kütahya , tavşanlı ,simavı çeyiz olarak almıştır
  • Hamitoğullarından eğridir ve çevresi para karşılığı alınmıştır
   • Kemalettin Hüseyin bey satmıştır.
  • Karamanoğullarından Ankara geri alınmıştır ( ahilerden )
  • Lala şahin paşa ( paşa ünvanını kullanan ilk Rumeli beylerbeyi ) edirneyi fethetmiş ve ardından Filibe alınmıştır
   • Edirnenin fethiyle ( sazlıdere savaşı 1363) sırp ve Bulgarların bizansla bağlantısı kesilmiştir (başkent olmuştur )
    • Bu durum üzerine ilk haçlı saldırısı başlamıştır.
   • Arif Nihat asya Edirne adlı şiiri kaleme almıştır. ( meb )
  • Osmanlının ilerlemesi üzerine balkanlar papadan ( V. Urban ) yardım istemiş ve Macar kralı Layoş öncülüğünde sırpsındığı savaşıyla (I. Çirmen) ( 1364) ilk haçlı savaşı yaşanmıştır . haçlı ordusunu (sırp, bulgar,macar, eflak-boğdan) hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu yok etmiştir.
  • Sırpsındığı yenilgisinin ardından çirmen savaşıyla ( 1371 ) makedonyanın fethi kolaylaşmıştır ( sırp –osmanlı )
  • Savcı bey (oğlu ) isyanı ve ardından ploşnik yenilgisi (lala şahin paşa) yaşanmıştır (1388)
  • Osmanlının ilerleyişini durdurmak için sırp kralı Lazar öncülüğünde bir haçlı ordusu oluşturulmuş yapılan Kosova savaşını ( 1389) çandarlı Halil hayrettin paşa kumandasındaki ordu bertaraf edilmiştir ( büyük bir orduya karşı kazanılan ilk savaştır – ilk defa top kullanılmıştır)
   • Bugünkü türk bayrağının oluşmasında etkilidir.
    • Ay-yıldızlı şehit kanının silueti
   • Savaş meydanında bir Sırplı tarafından öldürülmüştür ( obronoviç )
    • Savaş meydanında ölen tek padişahtır.
   • Veraset sisteminde değişikliğe gidilerek ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır şeklinde düzenlenmiştir
   • Gibons ‘a göre Osmanlıyı imparatorluk haline getiren fatih değil I. Murat’tır.
   • Yeniçeri ocağı kurulmuş (edirnede )
   • Pençik sistemi uygulanmıştır ( karamanlı rüstemin teklifi ve çandarlı kara Halil efendinin meşruiyetiyle kullanılmaya başlanmıştır
    • Pençik : esirlerin 1/5’inin devşirilmesi sistemidir.
   • İlk defa sistemli şekilde Tımar sistemi uygulanmaya başlanmış ve Rumeli beylerbeyliği oluşturuldu
   • İlk beylerbeyi lala şahin paşadır.
   • İlk kazaskerlik oluşturuldu(ilk kazasker çandarlı kara halil ‘dir)
   • İlk defa sadrazamlık ve defterdarlık makamı kuruldu .
   • Enderun mektebi kuruldu
    • Edirnede ( I.murat )
     • Fatih döneminde geliştirildi.
    • kapıkulu ocağı kuruldu
     • acemioğlanlar ocağı kuruldu
     • Topçu ocağı kuruldu
    • Divan sürekli hale geldi .
    • İmar ve iskan faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir