I. Beyazıd ( Yıldırım ) ( 1389 – 1402 )

 • I. BEYAZID ( YILDIRIM ) ( 1389-1402 )
  • Kırkdilim savaşıyla kadı burhaneddin ( eretna beyliği )’e yenildi ve ardından akkoyunlular kadı burhaneddini zayıflatınca Osmanlı bu durumdan faydalanarak eretna beyliğini yıkmıştır
  • İstanbul 4 defa kuşatmış fakat Timur tehlikesiyle kuşatmayı kaldırmıştır
   • İstanbulu kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.
   • Anadolu hisarını ( güzelce hisar ) yaptırmıştır ( bizansa gelecek yardımları engellemek amacıyla )
  • Karamanoğullarıyla yapılan Frenk yazısı savaşıyla yıldırım ünvanını almıştır.
  • Niğbolu savaşıyla (1396) Bulgar krallığına son verilmiş. ( haçlı )
   • Papa IX. Bonifac’ın girişimi ve Macar kralı sigismund öncülüğünde
   • Toplanan ganimetlerle bursa ulu cami yapımı başlatılmıştır .
    • Mimarisi Ali neccal’dır
   • Mısırdaki halife Mütevekkil tarafından sultanı iklimi rum ünvanı verildi.
   • Niğbolu zaferinin ardından Anadolu türk birliğine yönelmiştir
  • Anadoludaki birçok beyliğe son verildi ( büyük ölçüde birlik sağlandı)
  • Timur tehlikesi üzerine bizansla anlaşmaya varmıştır. ( bizansla yapılan ilk ve tek anlaşma)
   • İstanbulda bir türk mahallesi kurulacak ( davalar için kadı gönderilecek)
   • Bizans Osmanlıya vergi verecek
  • Timur , kara koyunlu hükümdarı kara Yusuf ile Ahmet calayirin kendisine verilmesini istemiştir. İstek kabul edilmeyince
   • Timurla Ankara savaşı yapılmış ( 1402 ) (Ankara çubuk ovası)
   • karatatarların saf değiştirmesiyle yıldırım yenilip esir düşmüştür
   •     ilk ve son kez Osmanlı padişahı esir düşmüştür
    • Eşi devlet hatun , Mustafa çelebi de esir düşmüştür. (Semerkant )
   • Beylikler yeniden kurulmuş ( karesi ve kadı burhaneddin beylikleri hariç)
   • 11 yıl sürecek Fetret devri yaşanmıştır ( balkanlarda toprak kaybı yoktur)
   • Fetret devri ( fazıla-i saltanat )
    • Süleyman çelebi ( Edirne ) , isa çelebi ( Balıkesir ) , musa çelebi ( bursa ) ve I.Mehmet çelebi ( Amasya ) arasında yaşanmıştır.
   • Anadolu beylerbeyliği kuruldu ( timurtaş )
   • Karamanoğullarını akçay savaşıyla ( 1397 ) etkisiz hale getirmiştir
   • Memlük ilişkileri ilk defa bozulmuştur ( Malatya ve civarının alınması )
   • İlk tıp medresesini kurmuştur ( bursa )
   • İlk defa hastane açmıştır ( bursa )
   • Sipahilerin beyaz külah giyme uygulaması kaldırıldı.
   • Cülüs bahşişini dağıtan ilk padişah olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir