II. Murat ( 1421 -1451 )

 • II. MURAT ( 1421 -1451 )
  • Mustafa çelebi isyanıyla uğraşmıştır ( bastırıldı )
  • İzladi derbent savaşı sonucu Edirne segedin anlaşması imzalanmış( 1444 ) balkan güvenliği sağlanmış ve karamanoğulları üzerine sefere çıkmıştır.
   • Macarlarla 10 yıl savaş yapılmayacak
   • Karamanoğulları faaliyetleri bu anlaşmada etkilidir.
  • Karamanoğullarıyla anlaşma yapan II.Murat tahtı oğlu II.Mehmet’e bırakmıştır
  • Bu dönemde çıkan Buçuktepe isyanı yeniçerilerin ilk isyanı sayılır .
   • Sadrazam Çandarlı Halil paşa’nın etkisi vardır .
  • 12 yaşındaki II.Mehmetin tahta çıkmasını fırsat bilen haçlılar yeniden saldırıya geçmiş ve yapılan Varna savaşını (1444) yeniden tahta geçen Murat kazanmıştır ( II.Murat serdar-i Ekrem olarak ordunun başındadır )
  • Varna zaferinden sonra Arnavutlukta İskender bey ( Arnavutluk’un milli kahramanı) isyan etmiş ve isyanla uğraşan Osmanlının üzerine yeni bir haçlı ittifakıyla II. Kosova savaşı (1448) yapılmış Osmanlı bu zaferle balkanlara kesin olarak yerleşmiştir ( Papa IV.Eugene )
   • Türklerin balkanlardan atılamayacağı kesinleşti.
   • Balkanların türk yurdu olduğu kesinleşti.
   • Kosova zaferiyle Avrupada haçlılar savunmaya çekilmiş Osmanlı ilerleyişi hız kazanmıştır ( II.Viyana ant. Kadar )
  • Sırplara ait semendire kalesi alınmıştır.
  • Yaptırdığı imar işlerinden dolayı hayır babası olarak tanınır
  • Enderun mektebi açıldı
   • Enderuna devşirmelerin alınması fatih dönemidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir