II. Mehmet ( Fatih ) ( 1451 – 1481 )

 • II. MEHMET ( 1451-1481 ) :
  • Bizansın başında imparator XI. Konstantin Palaiologos  bulunmaktadır.
  • İstanbulun fethiyle fatih ünvanı ve Kayser-i rum ünvanlarını almıştır.
  • İstanbulun fethinde ; ishak paşa , Mahmut paşa , zağanos Mehmet paşa, balaban bey gibi devlet adamlarının yanında molla gürani , akşemseddin , molla hüsrev , hocazade efendi gibi ilim insanları destek vermiştir
   • Molla gürani fatihin lala’lığını da yapmıştır. Ve şeyhlül islamdır.
   • Fatih dönemi şeyhlülislamları :
    • Molla Fahrettin acemi , molla hüsrev ve molla gürani
   • Fetih için çimenlik , Bozcaada , seddül bahir ve kilitbahir kalelerini inşa ettirdi.
   • İstanbul için söylenen sözler
    • Napolyon : Eger dünya tek devlet olsa başkenti İstanbul olurdu
    • Büyük petro : İstanbula hükmeden tüm cihana hükmeder
    • Bizans veziri grivas noteros : Bizansta Latin (kardinal ) külahı görmektense türk sarığı görmeyi tercih ederim
   • Papa II. Pius : Fatihin hristiyan olmasını istemiş ve kabul ederse fatihe ‘’greklerin ve doğunun imparatoru ünvanını vereceğini söylemiştir.
   • Anadolu hisarının ( güzelce ) karşısına Rumeli hisarı ( boğazkesen ) yapıldı .
   • Silivri ve vize kaleleri alındı
   • Bizans fethe karşı Grejuva ( rum ateşi ) denen suda yanan ateş geliştirmiştir
   • İstanbulun fethiyle ortodoxlar Osmanlıya bağlanmıştır
   • Fatihten sonra padişahlar cülus töreniyle tahta çıkarak kılıç kuşanmaya başlamıştır. ( yasalaştı )
   • İstanbul dışında Anadolu birliği için birçok beylik alınmıştır
   • Karamanoğullarından Konya ve karamanın (larendi) alınmasıyla Osmanlı – akkoyun ve Osmanlı – memlük ilişkisi bozulmuştur
   • Otlukbeli ( 1473) zaferiyle akkoyunlular yıkılmıştır ( uzun hasan )
   • Venediklerle savaşılmış zarar gören Venedikler anlaşma yapmak zorunda kalmıştır anlaşma sonucunda venedik istanbulda devamlı elçi bulunudurabilecek bunun yanında ilk ticari imtiyaz Venediklere verilmiştir.
    • Venedik büyükelçilerine balyos denir ( modern Avrupa diplomasisinin kurucusu venediktir )
   • Cenevizlerin elindeki kırımı almıştır ( gedik Ahmet paşa komutasında ) bu fetihle Karadeniz bir türk gölü olmuştur
   • Birçok ülke fethetmesi sebebiyle Kendisine sultan’ül Bahreyn ve hakan’ül berreyn ünvanı verilmiştir.
   • İtalyayı almak için otranto alındı fakat ömrü yetmediği için italyayı alamamıştır ( Yahudi bir doktor tarafından zehirlenmiştir )
    • Beyazıd gedik Ahmet paşa’yı geri çağırınca elden çıkmıştır.
   • Memlüklerle ; memlüklerin Anadolu siyasi birliğini tehdit etmesi , dulkadiroğullarını himaye etmek istemesi , karamanoğullarını Osmanlıya karşı desteklemesi , hicaz su yollarının onarımındaki sorunlar sebebiyle savaşın eşiğine gelinmiş fakat bu dönemde savaşılmamıştır
   • Fatih dulkadiroğullarının başına bozkurt beyinin geçmesini isterken memlükler şah budak bey’i tahta geçirmek için uğraşmıştır
   • Arnavutluk Venediklerden alınmıştır
   • Müsadere usulü ilkkez çandarlı ailesine uygulanmıştır
   • Yeniçeri ağalığını usulsuz davranışları sebebiyle kaldırmış ve yavuz döneminde tekrar kurulmuştur.
    • Kaldırıldığı bu dönemde yeniçerilerin başına segbanbaşı getirilmiştir.
   • Amasra Cenevizlerden alındı.
    • Fatih sultan Mehmet amasra’yı dünyanın göz bebeği olarak nitelemiştir. ( çeşmi cihan )
   • Taşöz , limni , semadirek , Gökçeada , midilli alındı
   • Eflak , mora , belgrad hariç tüm Sırbistan , Sinop , Trabzon , Bosna , boğdan alındı.
    • Mora ve trabzonun alınması bizansın yeniden dirilme umutlarını sona erdirmiştir
   • Sahnı-seman medresesini yaptırmıştır (istanbuldaki ilk türk yükseköğretim)
    • Sahnı – seman medresesine geçebilme aşamaları :
     • İlk öğretimden sonra muhtasarat denilen dersler görülür.
     • Buradan haşiye-i tecrid medresesine devam edilir.
     • Başarılı olunursa müderristen belge alınıp miftah medresesine geçilir.
     • Derslerden geçilirse kırklı , hariç ve dahil adı verilen medreslerden sahnı-seman medresesine kabül edilirler.
    • Astronomi bilgini ali kuşçuyu istanbula getirmiştir
    • Ünlü İtalyan ressam bellini’yi ülkesine davet ederek portresini yaptırmıştır
    • Batlamyus haritasını arap harflerle yeniden hazırlatmıştır.
    • Farsça , Arapça , Rumca , Latince , Slavca ,İbranice , Latince , Çağatayca dillerini öğrenmiştir
    • Kanunname-i ali Osman tevki Mehmet efendi tarafından derlenip yazıya geçirilmiştir
     • Kardeş katli yasasına onay veren şeyhlül İslam molla güranidir .
     • Divana ilk defa nişancı atandı.
      • Örfi hukuk yazılı hale getirildi.
     • 1461’de fatih , gregoryan ermeni patrikhanesinin kurulmasına izin verdi .
      • Buraya bursa metropoliti ovakim atandı.
     • İlk darphaneyi kurdurdu ( 1467 )
      • Altın para basıldı ( sikke-i hasene ya da sultani )
     • Fatih cami, yapılırken denetlemek için camiye giden sultan Mehmet cami giriş yüksekliğinin istediği yükseklikte olmadığını görünce usta başı rum ipsalantinin ceza olarak elini kestirmiştir. Geçimini sağlayaman ipsalanti dönemin İstanbul kadısı sarı Hızır paşaya şikayette bulunmuştur. Sarı Hızır paşa da fatihin elinin kesilmesi fetvasını vermiştir. Fatih ipsalantinin ailesine ömür boyu bakmak koşuluyla fetvadan kurtulmuştur .
     • Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir