II. Beyazıd ( 1481 – 1512 )

 • II. BEYAZID ( 1481- 1512 )
  • Hükümdarlığını kabul etmeyen cem sultan olayıyla uğraşmış ve cem sultan bursayı alarak adına hutbe okutup para basmıştır . Beyazıda yenilen cem sultan karamanoğullarına sığınmıştır
   • Cem sultanı destekleyen karamanoğullarını yıkmıştır ( 1483 )
    • Cem sultan dulkadiroğullarına sığınmıştır.
     • Dulkadiroğulları siyaseten memlüklere bağlıdır.
    • Burada da barınamayan cem sultan Rodos şövalyelerine ordan da papaya teslim edilmiştir ( haçlı saldırılarında avrupaya destek vermesi ve hristiyan olması istenmiş fakat bunu kabul etmemiştir ) ( iç sorunken dış sorun olmuştur – ilk )
    • Memlüklerin karamanoğullarını desteklemesi , hindistandaki gucerat hükümdarının Osmanlıya gönderdiği hediyelere el koyması ve fatih zamanından kalma hicaz su yolları meselesi sebebiyle savaşılmış fakat iki taraf da bir sonuç alamamıştır
    • Venediklere karşı ilk büyük açık deniz muharebesini kazanmışlardır . (1499). Modon , inebahtı , navarin alınmıştır ( kemal ve Burak reisin etkisi)
    • Venediklerle İstanbul anlaşması ( 1502 ) yapılmış bu yerler Osmanlıda kalmıştır
    • Kili ve akkerman limanlarının alınması Karadeniz ticaretini canlandırmıştır
    • Safevilerin Osmanlıda desteklediği şahkulu ayaklanmasını sadrazam hadım paşa bastırmıştır mezhep çatışmalarının başlangıcı kabul edilir
    • Endülüs Müslümanlarını İspanyol baskılarından kurtarmak amacıyla kemal reis komutasındaki donanmayı ispanyaya göndermiş fakat ispanyadaki son Müslüman devlet olan gırnata’ların yıkılmasına engel olunamamıştır
    • İspanyada yaşayan Müslümanları kuzey afrikaya ve Yahudileri ise Selanik ve istanbula yerleştirmiştir. ( kemal reis )
    • Fatihin kurduğu kütüphanedeki kitapların süslemesi için sarayda nakışhane kurdurttu ve ilk ciltçilik teşkilatı kuruldu.
    • Hocası Şeyh Hamdullah kıbletul hattat ‘tır ( hattatların hocası )
     • Osmanlı hat mektebinin kurucusudur.
    • Molla Lütfi , Sinan paşa , müslihiddin bin Sinan bu dönemin matematikçileridir.
    • Rönesans mimarı Leonardo da vinci’ye köprü planı hazırlatmıştır
    • Beyazıd sofu , veli unvanlarıyla bilinir. Bilgin ve sanatçılar için özel bir bütçe ayırmıştır
    • Adni mahlasıyla bilinir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir