I. Selim ( Yavuz Sultan Selim ) ( 1512 – 1520 )

 • I. SELİM ( YAVUZ ) ( 1512 – 1520 )
  • 80 yıllık savaşları 8 yıla sığdırmıştır.
  • Babası yavuzun doğudaki safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine babasını yeniçerilerin desteğiyle tahttan indirmiştir
   • Çorluda 1511 karistiran mücadelesiyle başarılı olmuştur
  • Yeniçerilerin bir şehzadenin tahta geçmesinde etkili olduğu ilk gelişmedir
   • Trabzona vali olarak gönderilmiştir ( şehzadelik yıllarında )
  • Kardeşleri şehzade korkut ve şehzade Ahmet isyanlarıyla uğraşmıştır
  • Amasyadaki şehzade Ahmet üzerine malkoçoğlu tur aliyi göndermiş ve bursada kardeşlerinin çocuklarını boğdurmuştur.
  • Manisa sancağındaki kardeşi korkutu idam ettirmiştir
  • Anadoluda Bozoklu celal ayaklanmasını bastırmıştır ( tokat )
   • Celali isyanlarının ismi buradan gelir
  • Doğu seferlerine ağırlık vermiştir.
   • Başarılarında idrisi bitlisinin etkisi vardır.
    • Yavuz , Selimname ve heşt behişt adlı eserlerini okuyarak bu bölgeler hakkında bilgi edinmiş ve buraları çok kısa bir sürede almıştır.
   • 1514 çaldıran savaşıyla doğu ve güneydoğu safevi ( Şiilik ) tehlikesinden kurtarılmıştır ( Musul , Kerkük , erbil ve Tebriz alındı )
    • Tüfekli askerlerin etkisi vardır.
   • Dönüşte 1515 Turnadağ savaşıyla dulkadiroğullarını yıkmıştır (şehzuvarzade ali bey ) ( Anadolu türk birliği tamamen sağlandı )
   • Memlüklerle ;
    • 1516 mercidabık (Memlük sultanı Kansu gavridir yerine tomanbay geçmiştir) savaşı yapıldı.
     • Suriye , Lübnan , Filistin alındı
     • Halife esir alındı. ( III.Mütevekkil )
     • Muhyiddin arabinin mezarını buldurup üzerine külliye yaptırmıştır
    • 1517 ridaniye savaşlarıyla mısır toprakları Osmanlıya katılmıştır.
     • Baharat yolu Osmanlıya geçti
     • Kutsal emanetler istanbula getirildi ( 17 gemi altın)
     • Bu sıralarda martin luther writtenberg kilisesinin duvarına 95 maddelik bildirisini asmıştır.
    • Yavuza hadim’ül harameyn-i şerifeyn ünvanı verildi
    • Osmanlı baharat yollarına hakim olmuş fakat beklenen ticari kazancı elde edememiş Avrupalılar coğrafi keşiflerle ümit burnunu bulmuşlardır
    • Halifeliğin Osmanlıya geçmesiyle teokratik özellik kazanmıştır
    • Hazineyi doldurduğundan ‘’ benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan kim doldurursa kendi mührüyle mühürlesin demiştir fakat onun kadar kimse hazineyi dolduramadığından daima hazinede yavuzun mührü kullanılmıştır.
     • İlk halife yavuz sultan selim olmuştur.
     • Son halife ise TBMM ‘nin atadığı Abdülmecit efendi olmuştur.
    • Zenbilli ali efendi ve ibn-i kemal onun döneminde yaşamıştır
    • Mevlana , abdülhalim efendiden dersler almıştır
    • Matrakçı Nasuh eserini yavuz’a sunmuştur.
    • Yahya kemal Beyatlı “ ok ” adlı şiirinde yavuz’a yer vermiştir.
    • Omzundan çıkan çiban zehirlenmesiyle ölmüştür.
     • Babasının bedduası kılıcın keskin ömrün kısa olsun ( 8 yıl )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir