Sokullu Mehmet Paşa ( 1564 – 1579 )

 • SOKULLU MEHMET PAŞA ( 1564-1579)
  • Kanuni’nin son dönemi , II.Selimin tamamı ve III.Muradın ilk 5 Yılında görev almış sadrazamdır.
  • Selim ordunun başında sefere çıkma geleneğini terk eden ilk padişahtır.
   • İstanbulda ölen ilk Osmanlı padişahı II.Selimdir.
  • Osmanlının duraklama dönemine girmesini bir süre de olsa uzatmıştır .
  • Kıbrıs ( 1571) alınmıştır ( lala Mustafa paşa )
  • İnebahtı deniz savaşı ( 1571) kaybedilmiş sadece uluş ali reis kendi filosunu kurtarabilmiştir. Osmanlı donanması ilkkez yakılmıştır
   • Bu olaydan sonra Sokullu ‘’ biz onların kolunu ( Kıbrıs) onlar bizim sakalımızı ( donanma ) kestiler sakal daha gür çıkar demiştir
   • Cervantes bu savaşta yaralanmıştır ( sol elini kaybetmiştir )
    • Cervantes’in kılıç ali paşa camiinde amelelik yapmıştır.
     • İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından yayınlanan belgeselde anlatılmıştır.
    • Tunus 1574’te alınmıştır ardından II. Selim vefat etmiştir
    • Lehistan himaye altına alınmıştır . Baltık denizine ulaşıldı
    • Portekizle vadis-seyl savaşı (kasr’ül kebir ) yapılmış ve fas alınmıştır 1575 . Bu olaydan sonra Portekizler hint deniz ticaretini kaybetmiş ve İngiltere Hollanda buraya egemen olmuştur. İngiltere ve hollandaya kapitülasyon verilmiştir
    • Sokulunun kanal projeleri :
     • Don-volga kanal projesi
      • Osmanlı donanma ve ticaret gemilerinin karadenizden hazar denizine geçmek
      • Kırımı korumak
      • Orta asya türk dünyasıyla iletişime geçmek,
      • Rusların güneye inmesine engel olmak
      • İranı kontrol altında tutmak
      • İpek yoluna eski canlılığı kazandırmak istenmiş
      • Mimar Sinan görevlendirilmiştir.
      • 1952’de Rusya tarafından proje gerçekleştirilmiştir
     • Süveyş kanalı projesi
      • Süveyş ‘ten Akdeniz ile Kızıldeniz ‘i bağlamak amaçlandı
      • Akdeniz ticaretini canlandırmak hedeflenmiştir
       • Baharat yolunun tekrardan canlandırılması
      • 1869’da Fransa tarafından açılmıştır.
     • Karadeniz-marmara projesi
      • İznik Sakarya sapanca gölleriyle Marmara denizi arasına bir deniz yolu yapılması planlanmış fakat her defasında bir sorun çıkmış hayata geçirilememiştir
      • 7 padişah bu proje üzerinde durmuştur bunlar ;
       • Kanuni , III.Murat , IV.Mehmet, III.Mustafa , II.Mahmud , abdulmecit ve abdulaziz.
      • Sokulunun ölümüyle yükselme dönemi sona ermiş duraklama dönemine girilmiştir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir