III. Murat ( 1574 – 1595 )

 • III. MURAT ( 1574 – 1595 )
  • Saray kadınları etkilidir ( nurbanu sultan , ismihan sultan , safiye sultan )
  • Kaynaklar rüşvet alan ilk padişah olduğunu yazar
  • Maaşların düşük akçeyle ödeneceğini öğrenen yeniçeriler tarafından beylerbeyi vakası gerçekleşmiştir
  • Devlet işlerinde etkili olan sokulluyu öldürmüştür
   • Osmanlı duraklama dönemine girmiştir
  • Takiyüddin Mehmet bu dönemin önemli gök bilimcisidir
   • Onluk tabanlı sayı sistemi ve eksen eğikliğini 23°27’ye  yakın açıyla bulmuştur.
   • İlkkez otomatik makineler üzerine kitap yazmış ve açtığı rasathanede ay ve güneş tutulmalarıyla ilgili gözlem yapmıştır
    • İstanbulun ilk rasathanesi
    • Rasathanesi dine aykırı olduğu gerekçesiyle idam edildi
     • Fetvayı veren kadızade Ahmet şemşettin efendi.
    • Tasavvuf alanında fütühat-ı siyam ve esrarname adlı eseri yazmıştır
  • Koçi bey kitab-ı mustehap adlı risalesinde tımarın III . Muratla bozulmaya başladığını söyler.
  • Baş hekimi emir çelebi eserinde hava , toprak ve iklimin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerinde durmuştur ( enmüzecü’t tıp )
  • Nakkaş Osman bu dönemde yaşamıştır.
   • Eserinde dönemin sünnet törenlerini minyatürlerle anlatır. ( surname-i humayun )
  • Şiirlerini muradi mahlasıyla yazmıştır
  • Vadi’üs seyl savaşı ile fas alındı. ( ramazan paşa )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir