Divan Kalemleri

DİVAN KALEMLERİ

 

TAHVİL KALEMİ

Yüksek dereceli memurluklarla ilgili beratları ( atamaları ) yazan kalemdir

Bu kaleme mensup katiplerin başında mümeyyiz bulunur. Nişan kalemi de denir

 

BEYLİKÇİ KALEMİ

Divan kararlarını tutan kalemdir. Yazıları kontrol edip düzenleyen mümeyyiz ve yazılanların hukuka uygunluğunu inceleyen kanuncu bulunur. Reis’ül küttabın baş yardımcısıdır

Anlaşmalar fermanlar beratlar bu kaleme yazılır ve mühimme defterlerine kaydedilir

 

RÜUS KALEMİ

Hazine evkaf ve gümrükten maaş alan devlet memurlarının beratlarını hazırlayan kalemdir
 

AMEDİ KALEMİ

Reis’ül küttabın özel kalem müdürüdür. Padişahla veziriazam arasındaki yazışmaları yapar

Çeşitli ahidnameler, anlaşmalar elçilerle yazışmaları bu kalem yapar

VAKANÜVİS Devlet tarafından tutulması istenen vesikaları kaydeder
TEŞRİFATÇI Resmi toplantıların hazırlanmasından sorumlu protokol amiridir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir