Osmanlı’da ekonomi

OSMANLI’DA EKONOMİ TEMEL KAVRAMLAR

 • İAŞECİLİK :
  • bir malı ülkede kaliteli ve uygun fiyatta bulundurulması durumudur.
 • GELENEKÇİLİK :
  • malın yeteri derecede ülkede bulundurulmasıdır. Arz talep dengesinin sağlanması
 • FİSKALİZM :
  • Devlet gelirlerinin üst seviyede giderlerinin ise alt seviyede tutulduğu durumdur
 • MERKANTALİZM :
  • Ve XVI. Yy’da avrupada ortaya çıkan gümüş ve altının zenginlik aracı sayıldığı ekonomik anlayıştır. Osmanlıyı olumsuz etkilemiştir.
 • NARH SİSTEMİ :
  • Eksik rekabet şartlarından dolayı devletin fiyatlara müdahale etmesidir.
 • LONCA TEŞKİLATI :
  • orta ve büyük dereceli esnaf kuruluş birliğidir.
  • Başındakine şeyh ya da pir adı verilir.
  • Devletle esnaf arasında arabulucuğu yapan kişiye kahya ( kethüda ) adı verilir.
  • Esnafların güvenliğinden sorumlu kişi yiğitbaşıdır.
 • DERBENT TEŞKİLATI :
  • Geçitlerin bakımı, onarımı, vergisini toplayan teşkiattır.
  • Bu bölgelerin güvenliğini de sağlamıştır.
 • HİRFET TEŞKİLATI :
  • Kuyumcu , berber , bakkal , marangoz ve duvarcı gibi küçük işletmelerin bulunduğu birimdir ( loncadan farkı daha küçük birimlere ayrılmasıdır )
 • MENZİL TEŞKİLATI :
  • Kervanlar arasındaki haberleşmeyi sağlarlar.
 • TAHŞİŞ :
  • Osmanlıda paranın kırpılması durumudur.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir