Osmanlı’da Vergi

OSMANLI’DA VERGİ

NOT : Osmanlıda Tanzimat dönemine kadar vergi memuruna muhassıl adı verilir .

( Selçuklularda ise amil adı verilir )

ŞERİ VERGİLER

ÖŞÜR : Müslümanlardan alınır ( 1925 te kaldırıldı.

HARAÇ: gayrimüslimlerden alınır (ıslahatla kaldırıldı ) .

CİZYE: Askere gitmeme karşılığında gayrimüslimlerden alınan vergidir. ( her sene verilir ) .

AĞIL : Küçükbaş hayvanların barınaklarından alınan vergidir.

AĞNAM : Küçükbaş hayvanlar için 1/ 40 oranında alınan vergidir.

ÇİFT RESMİ : Bir çift öküz ile devlete ait tarlayı sürdüğü kadar ödediği vergidir.

ÇİFT BOZAN : Üç yıl toprak ekmeme cezası .

GEÇİT VERGİSİ : Sürü sahiplerinden özellikle İstanbul içinden geçerken alınan vergidir.

İHTİSAP RESMİ : Pazarlardan ve esnaflardan alınır.

İLTİZAM : Muaccele bedelidir. ihale vergisidir.

MADEN : Maden vergisidir. ( demir ve krom en fazla ihraç ürünü)

ÖRFİ VERGİLER

İMDADİYE SEFER : Sefer sırasında alınır.

İMDADİYE HAZAR : Barış zamanında alınır

İMDADİYE CİHAD : Cihad zamanında alınır.

MÜCERRED : Bekarlardan alınan vergidir .

BENNAK :Yeni evlenenlerden alınan vergidir .

DERBEND : Geçitlerden alınan vergidir.

KÜREKÇİ : Kürekçiler için vergi toplanır.

İSPENÇ: Gayrimüslim toprak sahiplerinden alınan vergidir .

CERİME : Suçlulardan alınan vergidir .

İZNİ SEFİNE : Boğazlardan geçen gemilerden alınır.

AVARIZ : Olağanüstü zamanlarda alınır .

BAC : Pazar vergisi .

 

 

 

NOT : akçe , kuruş , para , lira , metelik , mangır, mecidiye ( 19. yy ) , kaime ( 19.yy ) paraya verilen isimlerdir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir