Lonca Teşkilatı

LONCA SİSTEMİ

NOT : Selçuklularda bu sisteme ahi denir ve Müslüman olmayanlar alınmaz .

  • Esnaf örgütlenmesidir. Üretilen malların kalitesini ve fiyatlarını belirler .
  • Esnafla halk arasındaki ilişkileri düzenler ve mesleki eğitim verir .
  • Ülkedeki ham maddenin işlenmesini sağlar .
  • Gayrimüslimler üye olabilirler .
  • Loncaların fütüvvetname denilen kuralları mevcuttur .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir