Osmanlı’da Güzel Sanatlar

OSMANLI ‘DA GÜZEL SANATLAR

 

 

 

 

MİNYATÜR

( TASVİR )

El yazması eserlerin süslenmesidir.

Kişilerin büyüklüğü mevkilerine orantılıdır. ( Sultan ya da padişah daha büyük çizilir ) .

Perspektif kurallarına uyulmaz.

Yapılan kitaplara surname ya da hünername denir. Minyatür yapımına nakış ya da tasvir bu işi yapanlara da nakkaş ( müsavver ) denir.

Fatih döneminde Nakkaş Sinan bey ( gül koklayan fatih portresi) , seyyid lokman , nakkaş Osman , matrakçı Nasuh , levni, şair Mustafa ve Nigari önemli minyatürcülerdir.

 

 

 

     HAT

Güzel yazı yazma sanatıdır. Şeyh Hamdullah (Kıblet’ül hattati – en büyük Osmanlı hattatıdır ) , Hafız Osman , Ahmet karahisari, İstanbullu settar efendi önemli hattatlardır.

Tarihte bilinen ilk büyük türk hattatı Amasyalı Yakup ‘tur.

Günümüze hatları ulaşan tek Osmanlı padişahı II. Mustafa ‘dır.

 

 

 

TEZHİP

El yazması kitapları süsleme sanatıdır.

Altınlamak yaldızlamak anlamlarına gelir

Bu sanatla uğraşanlara müzehhip denir . En önemli temsilcisi kara Mehmet’tir.

 

 

 

 

 

MÜZİK

 

Dede efendi ve ıtri ( nevakar ve tuti mucize-i guyem ) önemli isimlerdir.

Itri türk müziğinin önemli bestakarlarındandır .

II. Mahmut zamanında İtalyan donizetti kardeşler mızıka-i humayunu kurmuşlardır.

Osmanlının ilk milli marşı mahmudiye marşıdır.

Osmanlı tarihinde batı tarzında ilk müzik dersi alan padişah sultan Abdülmecittir. ( alafranga )

Suzidilara makamını bulan III.Selim’dir.

 

 

 

 

 

 

RESİM

İslam dininin etkisiyle gelişmesi zor olmuştur

İlk portresini yaptıran fatihtir ( beliniye yaptırmıştır) ve Bursalı Sinan bey fatihin gül koklayan portresini yapmıştır.  Yavuz sultan selim ve Abdulaziz önemli Osmanlı ressamlarıdır .

II. Mahmut kendi resmini yaptırıp devlet dairelerine zorunlu astırmıştır.

Şeker Ahmet ( ilk resim sergisi ) – ağaçlar arasında karaca adlı eseriyle tanınır.

Osman Hamdi ( ilk arkeoloji müzesi , sanayi nefise – resim ) .

en önemli eseri kaplumbağa terbiyecisi ve silah tacirleridir .

NOT : Şiblilizade Ahmet fatih döneminde yaşamıştır. Saray ressamı Sinan beyin öğrencisidir.

 

 

 

 

 

 

MİMARİ

Osmanlı mimarisinin kurucusu sayılan Mimar Hayreddin II. Beyazıd döneminde yaşamış ve onun adına II.Beyazıd camisini yapmıştır.

Mimaride en tanınan isim mimar Sinan olmuştur . ilk eseri hüsreviye camidir .

Mimar Sinan : Çıraklıkta şehzade cami , Kalfalıkta Süleymaniye cami ve

Ustalıkta Selimiye camisini yaptırmıştır ( Selimiye cami UNESCO korumasındadır ( 2013 )

–          Öğrencisi sedefkar Mehmet ağa sultan Ahmet camisini yapmıştır (Avrupalılarca mavi cami )

–  Osmanlının ilk 6 minareli camisidir.

– yazısını Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubari yazmıştır.

18. yy’da barok ve rokoko ve 19. yy’da Ampir tarzı Osmanlıya girmiştir

( fransadan alınmıştır ve Klasizm’in etkisi görülür. Antik mimarinin yanında mısır mimariside görülür) .

Milli mimari üslubunun en önemli temsilcisi mimar Kemaleddin Bey’dir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir