Osmanlı Önemli Kişiler ve Bilim Adamları

OSMANLI ÖNEMLİ KİŞİLER VE BİLİM ADAMLARI

 • PİRİ REİS :
  • Kitabı bahriye eseri ve haritalarıyla bilinen ünlü Osmanlı denizcisidir .
  • ilk dünya haritasını çizmiştir. ( yavuza sunmuştur ) .
  • Amerika kıyılarından bahsetmiştir.
  • Yavuz ve kanuni döneminde yaşamıştır.
 • SEYDİ ALİ REİS :
  • Miratül memalik ( ülkelerin aynası ) adlı eseriyle bilinen ünlü Osmanlı denizcisidir.
   • Hindistan ‘a yer verir.
  • Kitab’ül muhit ( yön kitabı ) .
  • Kanuni döneminde yaşamıştır.
 • NAİMA :
  • İlk Osmanlı vakanivüsüdür . ( resmi tarih yazıcısı ) .
  • Son vakanivüst abdurrahman şeref efendidir .
 • KADIZADE-İ RUMİ :
  • Astronom ve matematikçidir .
  • uluğ beyin hocalığını yapmıştır.
  • Timurlarda da bir süre yaşamıştır .
 • ŞEKER AHMET PAŞA :
  • Osmanlıda ilk resim sergisini açan kişidir .
 • AYAŞLI ŞİFAİ :
  • Kadın gebeliği ile ilgili çalışmalar yapmıştır .
 • MUSTAFA BEHÇET EFENDİ :
  • Behçet hastalığına ismini vermiştir .
 • HUMBARACI AHMET :
  • Gerçek ismi comte de banneval’dır .
  • Humbara ocağının kurulmasına öncülük etmiştir.
  • Mahmut döneminde yaşamıştır.
 • SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN :
  • Mücerebname ve kitab’ül cerrahiyyet-ül haniyye  ( ilk Türkçe eseri ) önemli eserleridir .ve tıp bilginidir ( Amasya darüşşifasında hekimlik yapmış ve metodları minyatürle anlatmıştır- fatih sunmuştur ) .
   • Osmanlının ilk ve en önemli cerrahıdır.
  • Zehravinin içinde Fermakolojiye ait bölümler bulunan ettasrif adlı cerrahi kitabını kitab-ı cerrahiye adıyla Türkçeye çevirmiştir.
   • Deneysel Farmokolojinin mucidi sayılır.
    • Farmakolojinin kurucusu ibni sinadır.
   • Yılanı kendine sokturmuştur.
  • ALİ KUŞÇU :
   • Fatih döneminde istanbul ‘a gelerek önemli matematik çalışmaları yaptı.
   • İstanbulun enlem – boylam hesaplamaları ve çeşitli güneş saatleri yapmıştır.
   • Fethiye adıyla eserini fatihe sunmuştur. ( 1473 otlukbeli savaşı) .
   • Ayasofyaya müderris olarak atandı.
   • Timur ve Akkoyunlular devrinde de yaşamıştır.
    • Timur himayesinden Akkoyunlulara ve oradan da fatih ile uzun hasanın mücadelesi döneminde istanbula fatihin isteğiyle gelmiştir .
  • ALTUNİZADE :
   • Fatih devrinde yaşamış ünlü bir hekimdir. İdrar yolu hastalıklarıyla uğraşmıştır. ( mısır püskülü ) .
  • MOLLA FENARİ :
   • Osmanlının ilk şeyhülislamıdır.
  • AKŞEMSEDDİN :
   • Mikrobun genetik yapısı ve mükrobun hangi durumlarda bulaşacağı hakkında bilgiler vermiştir.
   • Fatihin hocasıdır.
  • I TRİ :
   • Neva-kar makamını bulmuştur.
   • IV. Mehmet ve gazi giray han gibi devlet adamlarının himayesinde kalmıştır.
  • EVLİYA ÇELEBİ :
   • seyahatnamesiyle ünlüdür .
  • NEFİ :
   • Siham-ı kaza ( hiciv şairi ) .
  • KATİP ÇELEBİ :
   • Bibliyograf ve seyyahtır .
   • Avrupada hacı kalfa veya hacı halife olarak bilinir.
   • Keşfuzzunun ( bibliyografya) ve cihannüma ( coğrafya ) eserleriyle bilinen coğrafya bilginidir.
   • Diğer önemli eseri mizan’ül haktır.
  • TAKİYÜDDİN MEHMET :
   • İstanbulda rasathane kurmuştur.
    • O dönemde gerçekleşen depremlerden sorumlu tutulmuştur.
   • El cezeriyi örnek alarak otomatik makineler üzerine ilk eser veren kişidir.
   • Murat döneminde yaşamıştır.
  • OSMAN HAMDİ BEY :
   • Sanayi nefise ve arkeoloji müzesinin kurucusudur
   • Kaplumbağa terbiyecisi ve silah satıcı adlı eserleriyle de bilinir .
  • HEZARFEN AHMET ÇELEBİ :
   • IV. Murat döneminde yaşamıştır
   • Galata kulesinden yapay uçuş yapan ilk kişidir. ( başarılı uçuş )
  • LAGARİ HASAN ÇELEBİ :
   • İnsanlık tarihinde ilkkez roketle uçan kişi olmuştur
   • IV. Murat döneminde yaşamıştır.
  • KOÇİ BEY :
   • IV. Murat ‘a ünlü risalesini sunmuştur.
    • Devletin durumu hakkında bilgiler vermiştir.
  • EBU SUUD EFENDİ :
   • İstanbulun taht kadısıdır.
   • Kanuni ve II.Selim döneminde yaşamıştır .
  • AHMET CEVDET PAŞA :
   • Kısası enbiya , mecelle ve tarihi Cevdet adında eserleri vardır .
   • Tarih-i Cevdet eserini sultan Abdülmecite sunmuştur .
   • Fatma Aliye ‘nin babasıdır. ( 50 TL ) 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir