Osmanlı’da Eğitim

OSMANLI’DA EĞİTİM

 1 . Saray

 • Enderun
 • Harem
 • Şehzadegan mektebi

                                    7 yaşına gelen şehzadeler dönemin ünlü alimlerinden ilk derse başlarlar.

( Bedi besmele )

2 .Sıbyan mektebleri ( çocuk okulu )

3.  Medreseler

 • ilk medrese Orhan bey döneminde açılan İznik medresesidir.
  • İlk müderris davudi kayseridir.
  • Süleyman paşa medresesi Osmanlıdan günümüze kalan en eski medresedir ( İznik ) .
 • Fatih zamanında günümüz İslam enstitüleri veya ilahiyat fakülteleri olan sahn-ı seman medreseleri açılmıştır.
  • bu medreselere öğrenci yetiştirme amacıyla tetimme medreseleri açılmıştır
 • Kanuni döneminde açılan medreseler süleymaniye medreseleri olarak adlandırılmıştır.
 • Padişahların alimlerle ilim adamlarıyla ilmi sohbetler etmesine huzur sohbetleri adı verilir.
 • Softa – Danışmend – Muid ( stajyer ) –Mülazım – Müderris
  • İhtisas medreseleri ( Yüksek Lisans ) :
   • Darül Tıp
   • Darül Kura
   • Darül Hadis
   • Darül Hendese

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir