Osmanlı’da Tarih Yazıcılığı

OSMANLI ‘DA TARİH YAZICILIĞI

 • Osmanlı tarihçiliğinin ilk örneklerini gazavatnameler ( menakıbname – fütüvvetname) oluşturur .
 • Battalname – Danişmendname ve saltuknameler bu türe benzer.
 • Zaferle sonuçlanan seferlere zaferatname denmiş ve bunlar diğer padişahlara gönderilmiştir
 • Osmanlı tarih yazıcılığının en eski örneği Ahmedinin iskendernamesidir .
 • 15. yy’dan itibaren saray takvimleri ve tevarihi ali Osmanlar Osmanlı tarihçiliğinin önemli örnekleri olmuştur .
 • Aşıkpaşazade, oruç b. Adil, kemalpaşazade tevarihi ali Osman yazarlarıdır .
 • Fatih devrinde başlayan tarih yazıcılığına şehnamecilik denmiştir .
 • Şehnamecilik ( yarı resmi tarih yazıcılığıdır ) vakanivüstlüğün ilk halidir .
 • Kanuni döneminde şehnamecilik memuriyet olmuştur(ilk Şehnameci Arifi Fethullah Çelebidir) .
 • 17.yy’ dan itibaren vakanivüstük makamı kurulmuştur ( ilki naima olmuştur) .
 • Vakanivüstlük resmi tarih yazıcılığıdır. Atanan son vakanivüst abdurrahman şereftir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir