Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenler

İÇ NEDENLER

MERKEZİ İDARE

 • Şehzadelerin sancağa artık çıkmaması ( kafes usulu-şimşirlik usulu ) .
 • Hükümdarların seferlere çıkamaması ( seferi humayunun kalkması ) .

 

ASKERİ SİSTEM

 • Ocak devlet içindir yerine devlet ocak içindir anlayışının gelmesi
 • Kapıkulu ocaklarına ( merkez askeri ) usulsuz asker alımları.
 • Tımar sisteminin bozulması üzerine iltizam sisteminin getirilmesi .
  • Tımarın bozulmasıyla devlet asker ihtiyacını sekban adı verilen ücretli askerlerle gidermeye çalışmıştır. Bu da savaş isteyen bir orduya sebep olmuştur.
 • Avrupanın askeri sisteminin takip edilememesi .

 

EKONOMİNİN BOZULMASI

 • Savaşların uzaması
 • Ticaret yollarının yön değiştirmesi
 • Kapitülasyonların artması
 • Tımarın bozulması

 

EĞİTİMİN BOZULMASI

 • Pozitif bilimlerin yerine sadece dini derslerin okutulması .
 • Beşik ulemalığının gelmesi ( kast sistemi ) ( alimin oglu alimdir )
 • 17. yydan sonra pozitif bilimler kalkmıştır.

DIŞ NEDENLER

 • Doğal sınırlara ulaşılması .
  • Büyük ve güçlü devletlerle sınır komşusu olunması .
  • Sınırların çöllere ulaşması .
  • Sınırların okyanuslara ulaşması .
 • Haçlı ittifakları .
  • Avrupalı devletlerin sürekli ittifak kurup osmanlıya karşı birleşmesi .
 • Avrupadaki gelişmeler ( coğrafi keşifler –rönesans-reform )
  • Ekonominin bozulması
  • Bilim ve kültür alanında geri kalınması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir