Osmanlı’da İç İsyanlar

İÇ İSYANLAR

İSTANBUL ( MERKEZ ) İSYANLARI

 • Daha çok yeniçeriler tarafından çıkarılmıştır.
 • Merkezi otorite bozulmuştur.
 • Ocak devlet içindir anlayışının yerine devlet ocak içindir anlayışının başlaması .
 • Fazla maaş ( ulufe ) ve  cülus için isyanlar artmıştır.
  • Düşük ayarlı olması ya da geç verilmesi.
 • İsyanlar ; halk , devlet adamları , ulema ve saray kadınlarınca desteklenmiştir.
 • Merkez isyanlarıyla ;
  • III.Murat
  • II. Osman : Hotin seferi sonrası yeniçerileri ortadan kaldırmayı düşünmüş bunu öğrenen yeniçeriler tarafından öldürülmüştür . yeniçeriler ömer hoca ve darussaade ağası Süleyman efendiyi istemişlerdir ( Hüseyin paşa yeniçeriler tarafından öldürüldü)
  • IV. Murat : yeniçeriler isyan edip sadrazam hafız Ahmet paşayı öldürmüşlerdir. Sert önlemlerle isyanı bastırmıştır
  • IV. Mehmet : dönemin en önemli isyanı 1656 vaka-i vakvakiyedir ( çınar olayı ) bu isyanla yeniçeriler tarafından istenmeyen 30 devlet adamı idam edilmiştir. ( sultan Ahmet meydanında )

 

ANADOLU  ( CELALİ ) İSYANLARI

 • Bu isyanlar adını Yavuz sultan selim dönemindeki bozoklu celal isyanından alır .
 • Vergilerin sürekli hale gelmesi ve artması ( ekonominin bozulması ) .
 • Köyden kentte göç yoğunlaştı.
  • Üretim düştü ve vergi gelirleri azaldı.
 • Tımarın bozulması .
  • iltizamın yaygınlaşması ( güvenlik )
 • Karayazıcı , Canbolatoğulları ,Tavil Ahmet ,Deli hasan , Kalenderoğlu ayaklanmaları .

 

EYALET İSYANLARI

 • Merkezi otoritenin bozulması ve etnik unsurlar ana sebebidir.
 • Milliyetçilik fikrinin gelişmemiş olmasından dolayı bu isyanlar bağımsızlıkla sonuçlanmamıştır (Fransız ihtilaline kadar )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir