Osmanlı Lehistan İlişkileri

OSMANLI LEHİSTAN İLİŞKİLERİ

  • 1575’te Sokullu döneminde himaye altına alınmış ve 1587’de III. Murat döneminde kaybedilmiştir .
  • Genç Osman Lehistan üzerine sefere çıkmış hotin kalesini kuşatmış yeniçerilerin disiplinsizliği üzerine istediği sonucu elde edememiş ve hotin anlaşması imzalamıştır ( 1621) ( hotin Osmanlıya verildi )( yeniçerilerin kaldırılması fikri ) .
  • IV. Mehmet döneminde Lehistanın hotin anlaşmasına uymaması üzerine fazıl Ahmet paşa komutasında ordu sefere çıkmış ve bucaş anlaşması ( 1672 ) imzalanmıştır ( Osmanlının avrupada en geniş sınıra ulaşması (podolya alındı) ).
    • Batıda toprak kazanılan son savaştır.
      • Ukrayna Osmanlı eğemenliğindeki kazaklara bırakıldı .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir