Kutsal İttifak Savaşları

KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI

 • Viyana bozgununun ardından papa bir haçlı birliği oluşturmuş ve 16 yıl süren Osmanlı haçlı savaşı başlamıştır ( Venedik , Avusturya , Rusya , Lehistan , malta ) . bu süre zarfında 4 padişah değişmiştir. II. Mustafa bu devletlerle anlaşma yaparak savaşı sonlandırmıştır ( zenta seferleri – avusturyaya karşı başarısız olundu. ) .
 • Osmanlı ile Avusturya,Venedik, Lehistan arasında KARLOFÇA anlaşması 1699 yapıldı
  • Temeşvar ve banat hariç tüm Macaristan , erdel avusturyaya verildi .
  • Podolya ve Ukrayna lehistana bırakıldı .
  • Mora , dalmaçya Venedik’e bırakıldı .
  • Anlaşma 25 Yıl geçerli sayılacak ve avusturanın garantisinde olacak .
  • Osmanlı adına amcazade Hüseyin paşa imzalamıştır .
  • Avrupa savunmadan saldırıya geçti .
  • Osmanlı batıda ilk defa bu kadar toprak kaybı yaşamıştır .
   • Türklerin Avrupadaki ilerleyişi durdu ve geri çekilme başladı .

 • Osmanlı ile Rusya arasında İSTANBUL anlaşması (1700) imzalanmıştır .
  • Bahçesaray anlaşması olarak da geçer ( Ruslarla ilk anlaşma).
  • Karlofçanın devamı niteliğindedir.
  • Azak kalesi rusyaya bırakıldı .
  • Ruslar istanbulda sürekli elçi bulundurabilecek .
  • Osmanlının orta avrupadaki hakimiyeti sona ermiştir .
  • Rusya karadenize inme imkanı bulmuştur .
  • Batı karşısında 1921 sakarya zaferine kadar geri çekilme başladı .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir