Duraklama Dönemi Islahatçıları

ISLAHATÇILAR ( TOKMAK )

 Tarhuncu – Osman- Köprülü – 4.Murat -1.Ahmet – Kuyucu murat

TARHUNCU AHMET PAŞA

 • IV. Mehmedin ( avcı ) sadrazamıdır .
  • Yeni camii ve mısır çarşısı IV. Mehmet zamanında yapılmıştır.
 • Denk bütçe ve saray masraflarında kısıntı yapması sebebiyle öldürülmüştür.
  • Denk bütçe çalışmalarına katip çelebi de katılmıştır . bu konuda Düsturü’l amel fi islah’il halel adlı çalışmasını IV. Mehmede sunmuştur.

 

II. OSMAN ( Genç Osman ) 

 • Islahat hareketlerine girişen ilk padişah sayılır .
 • Saray dışı evlilik  ve sarayı halka açtı. ( haremi hiçe saymıştır) .
  • saray dışından kasıt : cariye olmayan , hür doğan anlamındadır .
  • şeyhlülislamın fetva dışındaki yetkilerini kaldırdı.
   • Şeyhlülislamın kızıyla evlenmiştir.
  • Başkenti değiştirmeyi düşünmüş ( yozgat veya Konya-karaman )
  • Türkmenlerden oluşan bir ordu kurmak istemiştir
  • Yeniçerileri kaldırmayı düşündüğü için yeniçerilerce öldürülmüştür.
   • Yedikule zindanlarında öldürüldü.
  • Topuz bendi barajını ( ilk baraj ) yaptırdı. ( 1619 ) .
   • Osmanlı döneminin en büyük barajı elmalı bendidir ( 1890 ) .
  • Farisi mahlasıyla şiirler yazmıştır bir şiirlerinden oluşan divanı vardır .
  • Hocası ömer efendidir ( şeyhülislama ait çoğu yetkiyi hocasına devretmiştir ) .

KUYUCU MURAT PAŞA

 • I. Ahmet döneminde sadrazamlık yapmış.
 • celali isyanlarını sert bir şekilde ( şiddet ) bastırmıştır.

IV. MURAT

 • Tahta ilk çıktığı yıllarda küçük olduğu için annesi kössem sultan ve sadrazam ali paşanın etkisinde kalmıştır.
 • İçki , tütün , kahvehane yasakları getirildi .
 • Gece sokaga çıkma yasağını getirmiştir ( güvenlik amacıyla ) .
 • Dönemin şeyhlülislamı Yahya efendidir ( baba diye hitap etmiştir )
  • İlk defa bu dönemde bir şeyhülislam idam edilmiştir.
 • Raporlar , risaleler hazırlatmıştır koçi bey risalesi (ilk belge ) ve katip çelebi
  • Katip çelebi bozulmaların sebebini medreselere dayandırmıştır.
 • Koçibey risalesi ayrıca sultan ibrahime de sunulmuştur
 • Tımarlı sipahilerin sayısını öğrenmek için sayım yaptırmıştır.
 • Bu dönemde hazerfan Ahmet çelebi kanat takarak uçmaya çalışmıştır
 • Kadızadeliler hareketi bu dönemde yaşanmıştır ( IV.Murat ve IV.Mehmet )
 • Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır
 • Divan şairi olan nergisi bu dönemde yaşadı . Gazaliden tercüme ettiği eseri iksir-i saadet adlı eserini IV. Murat’a sunmuştur.
 • Revan köşkü , Bağdat köşkü , çinili cami ve külliyesini inşa ettirmiştir .
  • Bağdat fatihi olarak bilinir.
  • Genç Osman efsanesi burada gerçekleşmiştir.
   • Kellesi elinde savaşmıştır ( yeniçeridir ) .
 • IV. Murat dönemi 30 yıl savaşlarına denk gelir ( 1618-1648 )
 • 19 recep isyanı : yeniçerilerin sadrazam hafız Ahmet paşayı öldürmeleri olayı .
 • Hicivleriyle ünlü nef’i bu dönemde yaşamıştır ( idam edildi) .

I.AHMET

 • Sancak sistemi Mehmet döneminde kaldırılmış yerine kafes usulu getirilmiştir .
  • Mehmet sancağa gönderilen son kişi olmuştur .
  • Ahmet kafes usuluyle tahta geçen ilk kişidir.
 • Ekber – Erşad sistemiyle en yaşlı en zeki olan tahta geçmiş kafes usulu kaldırılmıştır .
  • III. Osmanlıdaki son veraset değişikliğidir.
  • Bu uygulama ilkkez I.Mustafanın tahta geçmesiyle başlamıştır .
 • Devletin kötü gidişatını durdurmak ve yaşanan isyanları bastırmak amacıyla adaletnameler yayınlamıştır .
 • Osmanlı tarihinde içkiyi ilk yasaklayan kişi olmuştur. ( dinsel ) .

KÖPRÜLÜ DÖNEMİ ( 1656-1661 )

 • KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA
  • Turhan sultan tarafından sadrazamlık teklif edilmiştir .
  • Şartlar sunarak sadrazamlığı kabul etmiştir .
  • Girit için çanakkaleyi ablukaya alan ve limni , Bozcaada ve gökçeadayı işgal eden venedikten buralar geri alınarak girite yardım göndermeyi başarmıştır .
 • KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA ( 1661-1676 )
  • Avusturya ile yapılan savaşı kazanmış ve 1664’te vasvar anlaşmasıyla avusturadan toprak alan son sadrazam olmuştur .
  • Kandiye kalesini almış ve giritin fethini gerçekleştirmiştir .
  • Lehistan ile yapılan bucaş anlaşması ile batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.
  • İstanbulda çemberlitaş kütüphanesini kurdurdu.
  • Girit fethedildi. ( 1669 )
   • 24 yıllık bir kuşatma sonucu alınmıştır.
 • MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA ( 1676-1683 )
  • 1683 II.Viyana kuşatmasında başarısız olmuştur.
   • İdam edilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir