Gerileme Dönemi Siyasi Olayları ( 1699 – 1792 )

 

GERİLEME DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

 

1700

İstanbul anlaşması Osmanlı –rusya arasında .

Rusya ilk defa karadenize inme fırsatı yakalamıştır .

 

1703

 

Edirne vakası

III.Ahmet başa geçmiştir.

Yeniçeri ayaklanmasıdır.

 

1711

 

prut anlaşması

Karlofça ve İstanbul anlaşmalarıyla kaybedilen toprakların geri alınabileceği umudu doğmuştur.

 

 

1715-1718

 

Petervaradin savaşı

Avusturya ile yapıldı ve mağlubiyetle sonuçlandı.

Pasarofça anlaşması imzalandı .

Batının üstünlüğü kabul edildi .

Lale devrine girildi .

 

1724

 

İstanbul ant.

Rusya ile imzalanan ilk dostluk anlaşmasıdır .

İran toprakları Rusya ile paylaşıldı.

 

1736-1739

 

Belgrad savaşı 

Osmanlı ile Rusya – Avusturya arasında yapıldı.
 

 

 

1739

 

 

 

Belgrad anlaşması

Her iki devletle belgrad anlaşması imzalandı .

Fransa anlaşmanın yapılmasında etkilidir.

Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.

Koca Ragıp paşa gösterdiği başarılardan dolayı reisülküttaplığa yükseltildi.

( III.Osman ve III.Mustafa dönemlerinde sadrazamlık yapmıştır)

 

1746

 

Kerden anlaşması

( II.Kasr-i şirin )

 

Son Osmanlı iran anlaşmasıdır.

 

 

 

 

 

1768-1774

 

 

 

 

Küçük kaynarca anlaşması

Osmanlı ile Rusya arasında yapıldı.

Osmanlı yenilmiştir.

Osmanlı tarihinde tamamı Müslüman – türk olan bir toprak  ilk defa kaybedilmiştir ( kırım ) .

Kırım halkı halifeye bağlı kaldı ( halifelik gücü ) .

İlk defa Osmanlı devleti savaş tazminatı ödemeye mahkum edildi.

Karadeniz bir türk gölü olma özelliğini kaybetmiştir.

Rusya kapitülasyonlardan yararlanmaya başladı.

Rusya ilk defa bu dönemde istanbulda elçilik açabilmiştir.

Ortodoxların dini koruyuculuğunu üstlenmiştir ( Rusya – 29. md )

İtalyanca olarak yazılmıştır ( ortak dil )

 

1779

 

Aynalıkavak tenkihnamesi

 

Şahin girayın kırım hanı olarak kabul edilmesi

Rusya taraftarıdır.

 

1783

 

Kırımın ilhakı

Rusya kırımı ilhak etti

İlhak etmek : bir devletin sınırı olduğu başka bir yeri ele geçirmesidir.

 

1787

    – 1792

 

Osmanlı ile Rusya ve Avusturya savaşı

kırım için Osmanlı Rusyaya savaş ilan etmiştir.

Rusya , dakya projesi kapsamnında avusturyayı yanına çekti.

1789 fransız ihtilali ve milliyeçilik akımının avusturyada özellikle Macarları etkilemesi avusturyayı barışa zorlamıştır ( ziştovi )

Rusya ile yaş anlaşması imzalanmıştır

1791 Ziştovi ant. Osmanlı ile Avusturya arasında imzalandı.
1792 Yaş ant. Osmanlı ile Rusya arasında imzalandı

Kırımın rusyaya ait olduğu kabul edildi

Osmanlı dağılma dönemine girmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir