III. Ahmet ( 1703 -1730 )

 • III. AHMET ( 1703 – 1730 )
  • Lale devrine geçilmiş ( 1718-pasarofça anlaşmasından sonra ) ve patrona Halil isyanı ( 1730 ) ile sona ermiştir .
   • Dönemin sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim paşadır .
   • Avrupaya ilkkez geçiçi elçilikler gönderilmiştir ( Paris 28. Mehmet çelebi –seferatname)
    • Rokoko üslubuyla hazırlanmış versay sarayının maketini III.Ahmet’e sunmuştur.
    • Seferatnameler ; seyahatname , havadisname , risale ya da takrir olarak da adlandırılır.
    • İlk açılan elçilikler: Paris , Viyana, Varşova ve Moskova
   • Lale devri ismi :
    • Eserinde  ilk kullanan Yahya kemal Beyatlı olmuştur.
     • Eski şiirin rüzgarı adlı eserinde kullanmıştır.
    • İsimle birlikte lale devri ismini kullanmamızı sağlayan Ahmet refik Altınay ‘dır ( lale devri yazısı – ikdam gazetesi ) .
   • Lady Montagü : çiçek aşısının formülünü Avrupaya taşıdı.
    • İngiliz büyük elçisinin eşidir.
   • Thomas Allom : lale devrindeki çiçek kültürünü resimlerinde işledi.
   • İlk kez batı tarzı ıslahatlar yapılmaya başlandı ( mimari) .
    • Askeri ıslahat yoktur.
   • İlk özel türk matbaası açıldı. ( İbrahim mütteferika ve sait efendi ) (ilk teknik yenilik ) (ilk baskı vankulu lugatı ) .
    • Macaristandan getirilmiştir.
    • İsmail cevheriye ait al sihah adlı eseri vankulu Mehmet efendi vankulu lugatı adıyla basmıştır.
    • Mütteferika usulu’l hikem fi nizamü’l ümem adlı eserinde Osmanlının yenileşmesinde coğrafya ve tarih üzerinde durmuştur.
    • Matbaanın kurulmasına izin veren şeyhülislam Yenişehirli Abdullah efendidir ( 1727 ) .
   • Tulumbacı adıyla ilk itfaiye örgütü ( yeniçeriye bağlı )
    • Gerçek Davut paşa tarafından kurulmuştur.
     • Yeniçeri ocağına tulumbacı başı olarak atandı .
    • İlkkez çiçek aşısı kullanıldı ( irandan ) .
    • Şüküfecilik gelişti ( çiçekçilik ) .
    • Doğu – batı klasikleri Türkçeye çevrildi.
     • Tercüme encümenliği kuruldu.
    • Nedim ve
    • levni ( minyatür sanatçısı -nakkaş ) bu dönemde yaşamıştır.
     • II.Mustafa döneminin baş nakkaşlığını yaptı .
     • III. Ahmet şehzadelerinin sünnetlerini anlatan surname adlı eseri vardır .
     • Atasözlerini şiire aktarmış edebiyata katkı sağlamıştır .
    • Avrupa mimarisinden etkilenilmiştir ( barok –rokoko –gotik ) .
    • Dünya tarihinin ilk deniz altısı yapıldı ( timsah şeklinde ) .
     • Tersane mimarbaşısı İbrahim bey tarafından yapıldı.
    • Topkapı sarayında Enderun ve yeni cami kütüphaneleri açıldı
    • III. Ahmet necib mahlasıyla bilinir
   • Batı tarzı ilk eser III.Ahmet çeşmesidir
    • İlk cami ise nuri Osmaniye camisidir
     • Bu dönemde yapılmaya başlandı III.Osman döneminde bitirilmiştir.
    • Bu dönemde sadece iranla savaşılmıştır .
    • Padişahların eğlenmesi için sadabad sarayı yapılmıştır .
    • sadrazamlığa getirdiği çorlulu ali paşa ‘dan idari konularda destek almıştır.
    • Osmanlı tarihinde içkiyi ilk yasaklayan kişi olmuştur. ( aöf )
    • Pasarofça anlaşmasından sonra avusturya ve rusyaya karşı isveçle ittifak yapmıştır.
    • Bu dönemde düzce depremi ve ardından çıkan büyük yangın istanbulun 1/8 ‘inin tahrip olmasına sebep olmuştur.
    • Lale devrinde gelişen çiçek kültürü avrupayı etkilemiştir.
     • XVIII. Yy ‘da istanbula gelen lady montagü ve Thomas allom eserlerinde çiçek kültüründen bahsederler. Thomas allom portakal çiçeğinin ümit , kadife çiçeğinin ümitsizlik ve lalenin ise sadakatsizlik anlamına geldiğini söyler.
    • Bu dönem patrona Halil isyanıyla son bulur-1730).
     • Damat İbrahim paşa öldürüldü ve III.Ahmet tahttan indirildi .
     • yeniçeriler tarafından I. Mahmut tahta geçirilmiştir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir