I. Mahmut ( 1730 – 1754 )

 • I. MAHMUT ( 1730-1754 )
  • İlk yılları isyanlarla geçmiş iran savaşlarıyla ilgili görüşlerini almak istediği patrona halili öldürmüştür .
  • Yabancı uzmanlardan yararlanarak ıslahat yapan ilk padişahtır .
  • İbrahim mütteferika usulü’l hikem ve fi nizam’ül umem adlı eserlerini I.Mahmuda takdim etmiş ve Avrupalıların ordularından bahsetmiştir .
  • Kütüphaneler açılarak el yazması eserler toplatıldı.
   • İlk kağıt fabrikası bu dönemde açılmıştır ( Yalova – 1746 ) .
  • Humbaracı Ahmet paşa (Fransız kont dö bonneva ) orduyu Avrupa tarzında düzenledi . (tabur-alay-bölük..)( padişaha ıslahat raporları sunmuştur ) .
   • Osmanlı tarihinde batı tarzında ilk ıslah edilen kurum humbara ocağıdır.
  • Hendesehane açıldı ( Avrupa tarzında subay yetiştirmek ) ( askeri üstünlük kabul edildi) batı tarzı eğitim veren ilk okul olmuştur.
   • Osmanlı tarihinde batı tarzında açılan ilk teknik okuldur.
  • Osmanlıda askeri alanda tam anlamıyla ıslahat yapan I.Mahmut olmuştur. Islahatların etkisi Osmanlı, Avusturya –rus savaşlarında görülmüştür .
  • Fransaya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir