III . Selim ( 1789 – 1807 )

 • III. SELİM ( 1789-1807 )
  • İlk radikal değişiklikler yapılmaya başlandı .
  • Sürekli Elçilikler kuruldu ( Londra- Yusuf Agah Efendi – ilk sürekli elçi )
  • Ahmet resmi efendi Viyanaya ve ardından berline gönderilmiştir .
   • Avusturya ( viyana ) elçisi ebubekir ratıp efendinin 500 sayfalık seferatnamesi vardır. III.Selim ıslahatlarında etkili olmuştur.
    • Avrupadaki siyasi sosyal hayatı anlatmıştır .
   • Elçilerin yazdıkları eserlere Seferatname denmiştir . Yazılanlar rapor şeklindeyse tahrirat adı verilmiştir .
  • Bu dönemin genel ıslahatlarına Nizam-ı Cedid ıslahatları denir.
   • Islahatlarda Fransa örnek alınmıştır.
   • Fransa kralı Lui ile mektuplaşmıştır.
  • İstişare meclisini toplatarak Layiha ( Rapor – Risale ) yazdırmıştır.
   • Dönemin En önemli layihası Behiç efendinin layihasıdır .
  • Nizamı Cedid ordusu kuruldu ve masrafları için İradı Cedid hazinesi oluşturuldu .
   • İlk başarısını Fransızlara karşı Akka ‘da yapmıştır .
    • Cezzar Ahmet Paşa – Akka
     • Cezzar : Deve kasabı anlamına gelir.
    • Napolyon bu yenilgisinden sonra ;
     • O ihtiyarı ( cezzar Ahmet paşa ) yenmiş olsaydık bütün doğuyu zapt edebilirdik .
    • Fransızların mısıra saldırdığını III. Selim’e bildiren Paris sefiri Seyyid Ali Efendi ; 
     • İhtilalden sonra fransaya gönderilen ilk elçidir.
    • Tarihte ilkkez rus donanması boğazlardan geçerek ege denizine indi .
   • Nizamı Cedid ordusunun bir kısmı yeniçerilerden bir kısmını da Anadoludan seçmiştir .
   • Danışma meclisi niteliğinde meşveret meclisi kurulmuştur.
    • Bu meclis Osmanlının ilk tarihinden beri vardır .
    • Padişahın devlet adamlarından aldığı fikir alışverişidir.
    • I. Mustafa ve Sultan İbrahim buradaki kararlarla tahttan indirildi.
   • Zahire ( ziraat ) Nazırlığı kurulmuştur.
   • Şeyhülislamın yetkileri kısıtlandı ( şeyhülislam Ataullah efendi ) .
   • III. Mustafa döneminde açılan deniz mühendishanesi geliştirilerek mühendishane-i bahr-i humayun açıldı.
   • Mühendishane-i berri humayun ( kara kuvvetleri ) .
    • Verilen Harp tarihi dersi ilk tarih dersi olmasıyla önemlidir.
     • Binbaşı de truguet deniz savaşları dersi vermiştir.
      • Sivil anlamda ilk tarih dersi mekteb-i mülkiyede okutulmuştur.
     • Üsküdarda İlk devlet matbaası ( matbaa-i amire – darül tibet’ül amire -üsküdar ) .
     • Selimiye ve levent kışlaları oluşturuldu.
     • Fransızca askeri okullarda zorunlu oldu ( devletin ilk yabancı dili ) .
     • Bu dönemde Rusya ve Avusturyaya karşı İsveç ve Prusyayla ittifak yapmıştır .
     • İlhami mahlas’ını kullanmıştır .
     • Yeniçerileri ilkkez sınava tabi tutan kişidir.
     • Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirilmiştir ve ardından öldürülmüştür .
     • Türk müziğine suzidilara makamını kazandırmıştır .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir