Osmanlı İran İlişkileri

OSMANLI İRAN İLİŞKİLERİ

 • Osmanlı bu yüzyılda batıda kaybettiği toprakları doğudan telafi etmek istemiştir .
 • Rusyanın doğudaki politikaları sonucu iran topraklarını kendi aralarında paylaşma yoluna gitmişlerdir ( 1724 istanbul anlaşması – rusyayla ilk ittifak ) .
  • Hazar denizi kıyıları ve Dağıstan rusyaya bırakıldı .
  • Azerbaycan , Tebriz , karabağ , revan Osmanlıda kaldı .
 • İranda tahta geçen II. Tahmasb İstanbul anlaşmasını tanımadığını bildirerek Osmanlıya savaş ilan etmiştir .
 • I. Mahmut’un tahta çıkmasından sonra Osmanlı etkisini artırmış Tebriz ve hamedanı almıştır .
 • Barış isteyen Tahmasb ile Ahmet paşa anlaşması ( 1732 ) imzalanmıştır .
  • Gence , Tiflis , Dağıstan Osmanlıda kalacak .
  • Tebriz hamedan ve kirmanşah iranda kalacak .
  • Bu anlaşma iranda tepki ile karşılanmış ve irandaki Avşarların başındaki nadir han ayaklanarak II.Tahmasb’ı tahttan indirmiş. Kerkük , Musul ve bağdata saldırmıştır .
   • İranda Caferiliğin yayılmasında etkili olmuştur.
    • Caferilik Şiiliğin Sünniliğe en yakın olduğu koludur.
   • Savaşın uzun sürmesi sonucu nadir han barış istemiştir .
   • Kerden ( II.Kasrı şirin anlaşması 1746 ) imzalanmış ve kasri şirin anlaşmasındaki hükümler burada geçerli olmuştur .
   • Bu tarihten günümüze kadar iranla sorun yaşanmamıştır .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir