Osmanlı – Venedik ve Avusturya İlişkileri

OSMANLI- VENEDİK VE AVUSTURYA İLİŞKİLERİ

  • Osmanlı kaybettiği toprakları almak için önce Venedik daha sonra da Avusturya ile savaşa girmiştir .
  • Silahtar Ali Paşa venedik’e üstünlük kurarak morayı geri almıştır .
  • Bu sırada karlofçanın bozulduğunu ileri süren Avusturya Osmanlıya savaş açmıştır .
  • Yapılan petervaradin savaşında Avusturya Osmanlıya mağlup etmiştir .
  • İlerleyen Avusturya temeşvar ve belgratı almıştır.
  • Gelişmeler üzerine sadrazam damat İbrahim paşa İngiltere ve Hollanda aracılığıyla Avusturya ve venedikle 1718 Pasarofça anlaşmasını imzalamıştır .
    • Mora Osmanlıya geri verilecek .
    • Belgrat , temaşvar , kuzey Sırbistan avusturyaya verilecek .

NOT : Pasarofça sonucu çıkan barış ortamı Osmanlıda lale devrinin başlangıcı olmuştur .

NOT: Pasarofçayla ilk defa Avrupanın üstünlüğü kabul edilmiş ve Avrupadaki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir