Dağılma Dönemi Notlar

NOTLAR

 • Osmanlıda genel olarak ;
  • 17. ‘yy’a kadar fetih politkası .
  • 18. ’yy toprakları koruma politikası .
  • 19. ‘yy’ da denge politikası uygulanmıştır.
 • Bilim teknik ve askeri alanlarda Avrupanın gerisinde kalındığı kabul edildi.
 • Köklü ıslahatlar yapılmaya başlandı .
 • Islahatlar Yeniçerilerin baskıları yüzünden padişahların ömrüyle kısıtlı kalmıştır.
 • 18.yy’da devletin temel iki amacı vardır .
  • Karlofça ve İstanbul anlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak .
  • Devlet kurumlarındaki bozulmaları yeniden düzenlemek ve devleti eski gücüne ulaştırmak .
 • Rusya ve Avusturyanın Osmanlıyı yıkma projeleri :
  • Grek projesi : İstanbul ele geçirilip burada rusyaya bağlı grek prensliğinin kurulması .
   • Prens potemkinin oluşturduğu projedir.
   • Katerina torunlarından birine konstantine adını verecek kadar istanbulu istemektedir.
  • Dakya projesi : eflak boğdan ve beserabya ‘da dakya adı ile Rusya ve Avusturyaya bağlı bir devletin kurulması fikri .
 • Osmanlı 18. yy’da avrupanın gerisinde kaldığını anlamış devleti ve orduyu güçlendirmek için bir takım yenilikler yapmaya başlamıştır .
 • Bu dönemde bilim, kültür, askeri , mimari alanda yenilikler vardır fakat yönetim ve hukuk alanında yenilikler yoktur.
 • 18. yüzyılda :
  • Edirne olayında 2. Mustafa indirilip 3.ahmet başa geçmiştir .
  • Patrona Halil isyanında 3. Ahmet indirilip 1. Mahmut başa geçmiştir.
  • Kabakçı Mustafa isyanında 3. selim indirilip 4. Mustafa tahta geçmiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir