Osmanlı Fransa Savaşı ( 1798 – 1801 )

OSMANLI FRANSA SAVAŞI ( 1798-1801 )

 • Fransa ve Avusturya çıkarları nedeniyle Venedik topraklarını 1797 campo formia anlaşmasıyla paylaşmışlardır (bu anlaşmayla Fransa Osmanlıya komşu olmuştur ) .
 • Fransız ihtilaliyle çıkan milliyetçilik akımları balkanları tehdit etmiştir .
 • Fransanın mısırı işgal etmesiyle Osmanlıyla ilişkiler bozulmuştur (Napolyon ) :
  • Dağılan Osmanlıdan pay almak .
  • Akdenize hakim olmak ve ingilterenin hindistana giden sömürge yollarını kontrol etmek
  • Yedi yıl savaşlarında kaybettiği yerleri geri almak mısırı işgalinin temel nedenleri olmuştur
 • Osmanlı bunların üzerine İngiltere ve rusyayla ittifak yapmıştır
 • Yenilen Napolyon akkayı kuşatmıştır
 • Cezzar Ahmet paşa kumandasındaki nizam-ı cedid ordusu napolyonu yenmiştir.
 • Nizam-ı cedidin ilk başarısı olmuştur
 • Yenilen Napolyon barış istemek zorunda kalmıştır. El ariş anlaşması ve Paris anlaşmaları imzalanmıştır ( 1802)
  • Mısır Osmanlıya geri verilecek ( el ariş ) .
  • İngiltereye karadenizde ticaret yapma hakkı tanınacaktır .
 • Ancak Rusların zamanla kendi çıkarları doğrultusunda ege adalarında milliyetçilik yapmalarıyla Osmanlı Fransayla ittifak yapmaya başlamıştır .
 • Bu süreçten sonra Osmanlı büyük devletlerin çıkarlarına göre denge siyaseti izlemeye başlamıştır .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir