Osmanlı’da Ulusçuluk İsyanları

OSMANLI’DA  ULUŞÇULUK İSYANLARI

 • Fransız İhtilali ( 1789 ) ve ardından yayılan milliyetçilik söylemleri Osmanlı gibi birçok ulusu içinde barındıran devletleri zor durumda bırakmıştır .
  • Birçok ulus farklı örgütlenmelerle ( silahlı – silahsız ) ya da büyük devletlerden yardım alarak osmanlı içinde isyanlara girişmiştir .
 • Milliyetçilik etkisiyle ilk isyan eden ve özerk olan Sırplar olmuştur.
 • milliyetçilik etkisiyle ilk bağımsızlığa kavuşan yunanlılar (Edirne anlaşması 1829) .
  • Londra protokolü (  1830 ) .
 • Sırbistan , Karadağ , Romanya  Berlin ( 1878 ) anlaşmasıyla bağımsız oldu .
 • Bulgaristan Meşrutiyetle bağımsızlığını aldı .
 • Arnavutluk 1913 balkan savaşlarında bağımsızlığını kazandı .
 • Araplar ve Ermeniler I. Dünya savaşıyla bağımsızlıklarını aldılar .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir