Hünkar İskelesi Anlaşması ve Balta Limanı Ticaret sözleşmesi

HÜNKAR İSKELESİ ANLAŞMASI ( 1833 )

 • Kavalalı Mehmet ali paşanın tekrar saldıracağından endişe duyan II. Mahmut İngiltere ve Fransa’nın tavırlarının da sürekli değişmesi üzerine bu anlaşmayı rusyayla imzalamıştır .
 • Rusya boğazlardan serbestçe geçiş hakkına sahip oldu .
 • Boğazlar sorun haline geldi ( ingilterenen itirazı ) .
 • Osmanlı son defa bu anlaşmada boğazlardaki egemenlik hakkını tek başına kullanabilmiştir .
  • NOT : İngiltereden de yardım istenince ;

BALTA LİMANI TİCARET SÖZLEŞMESİ ( 1838 )

 • İngiltereye büyük kapitülasyonlar verildi ( gümrük ve boğaz ) .
 • Osmanlı yarı sömürge haline geldi ( ekonomi baltalandı ) .
 • Gümrük vergileri düşürüldü.
 • İç gümrük vergisi kaldırıldı.
 • Kavalalı Fransadan aldığı destekle 1839 da tekrar ayaklanmış .
  • Yapılan Nizip savaşında Osmanlıyı yenmiş ve II. Mahmut hastalanarak ölmüştür .
  • Rusyanın hünkar iskelesi anlaşmasına göre yardım etmesi gerekirken İngiltere devreye girmiş İngiltere , Prusya , Rusya ve Osmanlının katıldığı Londro anlaşmasını imzalamıştır ( 1840 ) ;
   • Mısır valiliği babadan oğula geçmek kaydıyla kavalalı ailesine verildi .
    • Mısırda saltanat usulü .
   • Mısır yarı bağımsız hale gelmiş ve sorun çözülmüştür .

 

NOT : boğazlar sorunu ise 1841 londra boğazlar sözleşmesiyle çözüldü .

 • Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacak .
 • Savaş zamanında boğazlar savaş gemilerine kapalı olacak .
 • Boğazlar ilk defa uluslar arası bir statü kazandı .
 • Osmanlının boğazlar üzerindeki mutlak hakimiyeti son buldu .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir