Mehmet Ali Paşa İsyanı

Mehmet Ali Paşa İsyanı

 • 19. yy ‘da Osmanlıyı ekonomik , askeri ve siyasi yönden çok olumsuz etkileyen bir isyandır.
  • İsyan sonrası farklı devletlerin araya girmesi ,
  • Farklı devletlerden yardım talebi .
   • Bu talepler sonrası verilen imtiyazlar .
 • Moranın kaybedilmesinden sonra II. Mahmut’un valilikle ilgili sözünü tutmaması .
 • Mehmet Ali Paşa suriyede Osmanlı birliklerini yenmiş ve ardından kütahya ‘ya kadar gelince II. Mahmut Rusyadan yardım istemiş
  • “ Denize düşen yılana sarılır “
 • Kütahya Anlaşması ( 1833 ) imzalanmıştır
  • Mehmet Ali Paşa ‘ya mısırın yanında Suriye valiliği de verildi .
   • Vaka-i mısriye : ilk Türkçe Arapça gazetedir ( bulak matbaası) .
  • Oğlu İbrahim paşaya da Cidde ve adana valiliği verildi .
  • Bu isyan iç sorunken dış sorun haline gelmiş oldu .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir