93 Harbi

OSMANLI RUS SAVAŞI 1877 – 78  ( 93 harbi ):

 • İstanbul tersane konferansında Sırbistan ve karadağın topraklarının genişletilmesi , Bosna , hersek ve bulgaristana özerklik şartlarını Osmanlı kabul etmemiştir.
 • Avrupalı devletlerce oluşturulan Londra konferansının kararları da Osmanlı tarafından kabul edilmeyince Rusya Osmanlıya savaş açmıştır ( plevne ) .
  • Gazi Osman Paşa Plevne kahramanı olarak bilinir.
 • Ahmet muhtar paşa ve gazi Osman paşa mücadelelerde bulundu.
  • Nene Hatun
   • Aziziye tabyasının düşmesi üzerine erzurumda Osmanlı askerlerine yardımıyla tanınmıştır.
   • 1955 türk kadınlar birliği tarafından yılın annesi seçilmiştir.
    • Yılın annesi seçilen tek kadındır.
   • TSK tarafından ayrıca 3.ordunun nenesi ünvanını taşır.
  • 1878 ayastefanos ( Yeşilköy ) anlaşması imzalandı
   • Ermeni sorunu ilk defa ortaya çıktı Rusya panslavist politikasında başarılı oldu ( 16. madde ) .
  • Avrupalı devletler rusyanın güçlenmesine karşı çıkmıştır.
   • Anlaşma imzalanmasına rağmen yürürlükte kalmamıştır.
   • İngiltere ve Fransa rusyanın güçlenmesine karşı çıkmış ve Berlin anlaşması imzalanmıştır.
  • Alman baş vekili bismark önderliğinde Avrupalılar toplanarak .

1878 berlin anlaşmasını imzalamışlardır;

 • Büyük Bulgaristan yerine üç parçaya ayrılmış Bulgaristan olacak .
  • Ayastefanosta bulgaristanda bir prenslik kurulacak ve rusyaya bağlı olacak .
 • Sırbistan , Karadağ , romanyaya bağımsızlık verildi.
 • Kars , Ardahan , batum rusyaya verildi.
  • Ayastefanosta bunlara ek olarak doğu beyazıd da vardır.
  • Osmanlının tek toprak kazancı doğu beyazıd olmuştur .
 • Bosna hersek geçici olarak avusturyaya verildi .
 • Ermeni sorunu uluslar arası bir sorun haline geldi. ( 61. md )
  • Birden fazla devletin imzada yer almasından dolayı uluslar arası sorundur.
  • Ermeniler bölgede nüfuslarının daha fazla olduğuna dair raporlar hazırlatsalar da İngiliz hariciye nazırı lord Salisburg bu raporları çürütüştür.
 • Osmanlıyı kara todari , sadullah bey , Mehmet ali paşa temsil etti .
 • İngiltere kıbrısın yönetiminin kendisine bırakılması şartıyla Osmanlının yanında olacağını belirtmiş ve Osmanlı da bunu kabul etmiştir .
  • Kıbrıs 1914’e kadar İngiltere tarafından üs olarak kullanıldı fakat I.Dünya savaşının çıkmasıyla İngiltere burayı işgal ettiğini açıkladı .
   • İngilterenin mısırı işgaline ortam hazırlamıştır.
  • Rumlar adaya yerleştirildi.
  • Kıbrısta Günümüze kadar gelen Rum Sorununun başlamasına sebep oldu .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir