Abdülaziz Dönemi ( 1861 – 1876 )

 • ABDÜLAZİZ ( 1861- 1876 )
  • Nizamiye mahkemeleri açıldı ( Avrupa mahkemeleri )
  • İlk medeni kanun Mecelle yürürlüğe girdi. ( 1868 )
   • Ahmet cevdet paşa başkanlığında bir heyet tarafından oluşturuldu.
   • Arapça çok büyük boy kitap anlamına gelmektedir.
    • Abdülhamit döneminde hukuk ve mülkiye mekteplerinde medeni kanun olarak ( 1870-1876 ) hazırlanan mecelle – i ahkamı adliye okutuldu. Bu eser bir giriş olmak üzere 16 kitap halinde bölüm ve maddelere ayrılarak okutulmuştur.
   • Şeri mahkemeler ve nizamiye mahkemelerinde uygulandı
  • meclis-i valayı ahkamı adliye 2’ye ayrılmış ( II. Mahmut ) ve
   • Şura-i devlet ( Danıştay )
    • Fransa örnek alınmıştır.
     • Conseild ‘Etat.
    • Divan-ı ahkam-ı adliye (Yargıtay – temyiz mahkemesi) oluşturuldu
   • Vilayet nizamnamesi yayınlandı ( 1864 )
    • Eyaletlerin adı değişerek vilayet adını almıştır
    • Vilayetler livalara , livalar kazalara ve kazalar da nahiyelere bölünmüştür ( 1871 düzenlemesi nahiyeler )
   • Meclisi maarifi umumiye nezareti kuruldu ( MEB )
    • Fransa örnek alındı.
   • Maarif-i umumiye nizamnamesi ( genel eğitim tüzüğü – 1869 )
    • Rüştiye açılabilmesi için 500 hane .
    • İdadi için 1000 hane zorunluluğu .
   • Memleket sandıkları çiftçiyi desteklemek için kuruldu .
    • ziraat bankasının temeli sayılır.
   • İlk posta pulu basılmıştır ( 1862 ) .
   • Avrupaya gezi düzenleyen ilk Osmanlı padişahıdır.
    • Fransa davet etmiştir.
     • Almanya , Romanya , Belçika , Avusturya – Macaristan , İngiltere üzerinden fransaya geçmiştir.
    • Gezi Saltanat vagonuyla gerçekleşmiştir.
     • Resim sergisinin açılışına gitmiştir.
     • Şuan rahmi koç sanayi müzesinde sergilenmektedir.
     • Sergilenmesinde Nurhan atasoyun etkisi vardır.
    • Abdülaziz ayrıca mısıra da gitmiştir ( doğu ziyareti )
   • Ceride-i mahakim gazatesi çıkarıldı
    • Modern hukuka geçişin önemli bir adımıdır.
   • Yetim Müslüman çocuklar için darüşşafaka açıldı .
   • Darül muallimat adıyla kız öğretmen okulu açılmıştır.
   • Dünyanın en büyük 3 . deniz filosuna sahiptir.
   • Tiyatro alanında tanzimatla Güllü Agop modern Osmanlı tiyatrosunu kurmuştur .
   • Kendi heykelini yaptırmıştır.
   • Çırağan sarayı yaptırıldı.
    • Müteahitliğini sarkis balyan ve ortağı kirkor narsisyan yapmıştır.
   • İlk defa sansür uygulayan padişah olmuştur
   • Osmanlıdaki ilk grev hareketi ( tatil-i eşgal ) bu dönemde görülür
    • Beyoglu telgrafhanesi ( 1870 )
   • 30 mayıs 1876’da Mithat paşa öncülüğünde bir darbe girişimiyle tahttan indirilip V.Murat tahta getirilmiştir.
    • Dönemin şeyhlülislamı hasan Hayrullah efendiden fetva alınmıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir