Abdülmecit Dönemi ( 1839 – 1861 )

 • ABDÜLMECİT DÖNEMİ ( 1839-1861 )
  • Mülkiye mektebi açıldı.
   • Memur ihtiyacını karşılamak amacıyla .
  • İlk dergi çıkarıldı ( veka-i tıbbiye – 1849 ) .
  • Düstur dergisi çıkarıldı ( Resmi yayın –Lozan bu dergide yayınlanmıştır ) .
  • Posta nezareti kuruldu ( Bakanlık ) ( Posta teşkilatı II.Mahmut ) .
  • Meclis-i maarif kuruldu ( eğitim-öğretim bakanlığı) .
  • Jandarma teşkilatı kuruldu ( umur-i zaptiye ) .
  • Ordunun adı asakir-i şahane olarak değiştirildi .
   • Askerlik 5 yıla düşürüldü .
  • İlk Osmanlı bankası kuruldu ( Bank-ı dersaadet ) ( 1847 -1852 )
   • Jacques alleon ve baltazzilerin etkisi
  • Yabancı destekli ilk banka kuruldu ( bank-i Osmaniye – İngiltere destekli )
   • Daha sonra Bank-ı şahane-i Osmani adını alacaktır.
  • İlk kağıt para basıldı ( kaime )
  • İlk dış borçlanma gerçekleşti ( ingiltereden – kırım savaşı 1854 )
  • İlk demir yolu şirketi kuruldu .
   • İzmir – aydın
    • Yabancı yatırımların en çok yoğunlaştığı sektörtür.
   • İlk Osmanlı üniversitesi açıldı ( dar’ül fünun )
   • Meclis-i ali Tanzimat adlı meclis kuruldu ( adli mali işler için)
   • Kız rüştiyeleri açıldı
   • Tercüman-ı ahval ( ilk özel gazete-şinasi ve agah efendi ) , tasvir-i efkar ve ceride-i havadis ( yarı resmi ya da resmi )
   • Encümeni daniş kuruldu .
    • Kurucusu Mustafa reşit paşadır
    • Ahmet Cevdet paşa ‘’tarihi cevdeti ‘ kaleme almıştır.
    • Fen kitaplarının tercümesinden sorumludur.
    • Red house ve hammer burada hizmetlerde bulunmuştur.
   • Arazi kanunnamesi çıkarıldı.
   • Osmanlının ilk telgraf hattı Edirne – Varna-kırım hattı olmuştur ( MEB )
    • İlk bilgi kırımdan istanbula sivastopol’un rus işgalinden kurtulduğudur.
    • Mısırdan hicaza kadar genişleten II.Abdülhamit olmuştur.
     • Telgraf okulu kurdurmuştur.
    • Vapur işlerinin düzenlenmesi amacıyla şirketi Hayriye kuruldu.
    • Sadece kadı yetiştirmek için muallimhane-i nüvvab adıyla medrese açıldı.
    • Kuleli vakası yaşandı .
     • Abdulmecidi tahttan indirme girişimi ancak başarısız olmuştur.
    • Galatasaray sultanisi bu dönemde açıldı.
    • ilk mizah dergisi çıkarıldı. ( 1872 )
     • Teodor kasap çıkarmıştır
    • Dar’ül muallim ilk erkek öğretmen okulu açıldı.
    • 1845’te ilk nüfus sayımı yapılmış ve mecidiye denen ilk kimlik kartları verilmiştir . genelde feslerde saklandığı için kafa kağıdı da denilmiştir.
    • Tacımı veririm ama bana sığınanı asla vermem ( kendisine sığınan Macar ve lehliler için bu sözü kullanmıştır )
    • Batılı anlamda ilk müzik dersi alan padişahtır.
     • Bu sebepten Alafranga padişah olarak adlandırılmıştır.
    • Dolmabahçe, Beykoz , Küçüksu , yıldız köşkleri yapıldı .
    • Sarayı topkapıdan dolmabahçeye taşımıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir