XIX. ve XX. yy ‘ da Çıkarılan Gazete ve Dergiler

19. – 20. YY GAZETE VE DERGİLER

 

 

 

GAZETELER

TAKVİMİ VEKA-İ :  Osmanlının ilk resmi gazetesi . Türkçe ve Fransızca ( II.Mahmud dönemi)
TERCÜMAN-I AHVAL :  Şinasi ve agah efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazetedir
TASVİR-İ EFKAR : Şinasi tarafından çıkarılmıştır. Mustafa kemalin çanakkaledeki başarılarından bahseder ve ilkkez Mustafa kemalin resmi burada yayınlanmıştır.
MUHBİR: ali suavi tarafından çıkarılmıştır
TANİN: II.Meşrutiyet sonrasında Tevfik Fikret ve arkadaşları tarafından çıkarılmıştır
VOLKAN GAZETESİ : ittihat terakki karşıtları tarafından kurulmuştur
ENVAR-I ŞARKİYYE : Anadoluda çıkarılan ilk Türkçe gazetedir ( doğu ışıkları )
I.Dünya savaşından sonra akşam , ikdam , güleryüz ve yenigün çıkarılmıştır

İkdam gazetesi : Mustafa kemalin isimsiz yazılarının yayınlandığı gazetedir

Yeni gün : milli mücadele süresince ‘’ Yunanistan yıkılmalıdır ‘’ sloganını kullanmıştır.

 

 

 

 

DERGİLER

VEKAYI TIBBİYE:  ilk türk dergisidir ( 1850 )
MECMUA-İ FÜNUN : münif paşa tarafından çıkarılmıştır
DİYOJEN: ilk mizah dergisidir ( 1872 ) ( teodor kasap )
MİR’AT: devletin ilk resmi dergisidir ( 1862 )
HOKKABAZ HOCA NASREDDİN VE GEVEZE:diğer mizah dergileridir
AYDEDE VE AYDINLIK I. Dünya savaşından sonra çıkan mizah dergileridir.
TERAKKÜ-MUKADDERAT :ilk kadın dergisidir ( 1869 )
ŞÜKÜFEZAR : tüm yazarları kadın olan dergidir
DEMET: Halide edip ve Fatma müzehher’in içinde olduğu dergidir. Kadınların meslek hakkı sınırlandırılmamalı.
DÜSTUR : Tanzimat dönemi kanun tüzük ve yönetmelikleri duyurmak için basılan dergidir.
MEHASİN : ilk renkli ve resimli kadın dergisidir.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir