Wilson İlkeleri ( 8 Ocak 1918 )

WİLSON İLKELERİ 

 • 14 maddeden oluşur.
 • Galip devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.
  • Manda ve himaye kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
 • Dünya barışı için uluslar arası bir örgütten bahsedilmiştir ( milletler cemiyetinin alt yapısı ) .
 • Her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi kaderini belirleyecek ( self determention)
 • Gizli anlaşmalar yapılmayacak.
 • Belçikanın yeniden kurulması ve denize sınırı olan bir Polonya ( Lehistan ) devletinin kurulmasından bahsedilmiştir.
  • II. Dünya savaşında Almanya ilk polonyayı işgal etmiştir.
 • Maddeler ittifak devletlerinin savaştan çekilmesine sebep olmuştur.
  • Savaş süresi kısalmış
  • İttifak devletlerinden İlk çekilen Bulgaristan olmuştur.
   • Osmanlının Almanyayla kara bağlantısı tekrar kopmuş oldu.
  • Avrupa bu maddelere uymayınca ABD montroe doktrinine uyarak dünya siyasetinden çekildi ( Paris barış konferansında ) .
  • NOT : Savaş sonunda Macaristan, Yugoslavya ( sırp , Hırvat ve Sloven birleşimi) , Çekoslovakya , Estonya , Polonya (MYCEP ) Letonya ,Litvanya gibi devletler kuruldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir