İzmir ‘in İşgali ( 15 Mayıs 1919 )

İZMİRİN İŞGALİ 

  • Megalo idea ile izmirin işgal edilmesi milli bilincin uyanmasında etkili olmuştur .
  • Yunan işgaline karşı ilk kurşun hasan Tahsin ( Osman nevres ) ( hukuk-u beşer )
  • Albay Süleyman fethi bey de izmirin sembollerinden biridir zito (yaşasın) venizelos  demediği için öldürülmüştür .
  • Denizli müftüsü Ahmet Hulusi efendi cihat ilan etmiştir.
  • Amiral Bristol raporunda yunanlıların haksız olduğundan bahseder. Türklerin haklılığını ortaya koyan ilk uluslar arası belge .
  • General Milne hattı yunanlılara zaman kazandırmak için yapılan tampon bölge hattıdır.
  • Sultan Ahmet mitingleri ve Kadıköy mitingleri izmirin işgali üzerine başlamıştır. Türk ocağı ve karakol cemiyeti tarafından düzenlenen mitinglerdir. Bu mitinge Mehmet emin Yurdakul , Halide edip , Hamdullah Suphi , rıza nur , selim sırrı tarcan gibi isimler katılmıştır.
    • Karakol cemiyeti İslam kadınlar birliği başkanı Naciye faha ‘dır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir