Mondros Ateşkes Anlaşması ( 30 Ekim 1918 )

MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI 

 • Limni adası-  Agemennon adında İngiliz gemisinde imzalanmıştır .
 • Tevfik paşa başkanlığında kurulan hükümet Mondros şartlarını ağır bulmuş imzalamayarak istifa etmiştir ( yerine gelen Ahmet izzet paşa hükümeti rauf beyi göndermiştir ) .
 • Osmanlıyı hamidiye kahramanı ( bahriye nazırı ) rauf Orbay – itilaf grubunu İngiliz calthorpe temsil etmiştir.
  • Rauf orbayın yanında hariciye nazırı Reşat hikmet ve Sadullah bey de bulunmuştur.
 • İttihat terakki son kongresinde kendisini dağıtmış ve teceddüt fırkası kurulmuştur .
  • 5 Kasım 1918 ‘ de kurulmuştur .
   • 5 Mayıs 1919 tarihinde damat ferit tarafından ittihat terakkinin devamı olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır .
 • Boğazlar itilaf denetimine geçecek .
 • Ulaşım ve haberleşme araçları itilaf devetlerinin kontrolünde olacak.
 • Osmanlı dışarıya ( ihraç ) enerji ürünleri satamayacak.
 • Osmanlı ordusu terhis edilecek mevcut ordu 400 binden 50 bine inecek.
 • İtilaflar güvenliklerini tehdit edecek bir durumda o bölgeyi işgal etme hakkına sahiptir. ( 7.md)
 • Vilayeti sitte’de bir Ermeni devleti kurulacak ( 24. md)
  • Bitlis , Erzurum , Sivas, van , Elazığ,  Diyarbakır ( BESVED ) .
  • Esirler serbest kalacak (Osmanlının elindeki tüm esirler ) .
 • Mondrosa dayanak olarak ilk Musul işgal edilmiştir. ( İngiltere )
  • Anadoluda ilk işgal Hatay ( sancak ) ( Fransa )
   • İlk silahlı direniş dörtyol .
  • Osmanlı 25 maddeden oluşan bu anlaşmayı imzalayarak fiilen sona ermiştir .
   • Bir devletin fiilen sona ermesi için devlet yasaları yerine başka devletlerin kurallar koyması , devlet topraklarının işgal altında olması , devletin kayıtsız şartsız teslim olması gibi sebepler sayılabilir .
  • Mustafa kemal bu sırada Adana yıldırım orduları grup komutanlığına atandı.
  • Anadolu halkının ilk tepkisi cemiyet daha sonra kuva-i milliye olmuştur.
  • Osmanlı anadoludaki direnişi kırmak için heyet-i nasiha birimlerini oluşturdu.
  • İngiltere ; Antep , urfa , Maraş ( bu üç il daha sonra Fransızlara devredilmiştir) , samsun ve musulu işgal etti.
  • Fransa ; Adana , Klikyayı ( Çukurova ) işgal etti
  • işgallere ilk tepkiler dörtyolda Fransızlara , batıda ise Ayvalıkta yunanlılara olmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir