Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919 )

AMASYA GENELGESİ  ( KARARCı )

 • Genelgeyi Mustafa kemal, yaveri Cevat Abbas a yazdırmıştır.
  Kazım Karabekir, Ali fethi okyar , Rauf Orbay, Ali fuat cebesoy, Refet bele , Cafer tayyar paşa , Cemal paşa

  • Amaç Mücadeleyi kişiselleştirmekten çıkarmaktır.
  • Kazım Karabekir ve cemal paşa telgrafla genelgeyi onaylamışlardır.
  • İsmet İnönü bulunmaz .
   • Bu dönemde ABD mandaterliğini savunur .
  • Kurtuluş savaşının Gerekçesi (vatanın bütünlüğü tehlikede-hükümet görevini yerine getirmiyor)
  • Kurtuluş savaşının Yöntemi ( milletin bağımzılığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır )
  • Müdafa- i hukuk ‘un katkılarıyla genelge hazırlanmıştır.
  • Genelge Saraydüzü kışlasında imzalanmıştır.
  • Ulusal egemenliğe dayalı yeni devlet yolunda ilk adımdır
  • Temsilciler kurulunun temeli atılmıştır.( erzurumda kuruldu sivasta tüm yurdu temsil etti)
   • İstanbul hükümeti görevini yapmamaya devam ederse yerine her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır.
  • Erzurumda doğu illeri adına bir kongre toplanmalıdır .
   • Kazım Karabekir toplamıştır.
  • sivasta ulus adına milli kongre toplanmalıdır .(müdafa-i hukuk ve reddi ilhak ile belediyeler tarafından her ilden üç’er temsilci )
  • İstanbul hükümetine karşı güvensizlik ilkkez dile getirilmiştir
  • İhtilal bildirgesi niteliğindedir .
  • Kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır
  • Amasya genelgesinden sonra M.kemal görevden alınır ( erzurumda – 8 temmuz )
   • İçişleri bakanı Ali kemal bey ( Osmanlı )
    • Alındığı belirtilen telgrafa karşı İstanbul hükümetine telgraf çekmiştir.:
     • Artık İstanbul anadoluya hakim değil tabii olmak zorundadır
    • Ordu çekilir yerine kazım Karabekir getirilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir