XX. yy NOTLAR

NOTLAR

 • Cemiyetler mondrostan sonra işgallere karşı kurulmaya başlanmıştır .
 • Türk hava kuvvetleri 1908 II.Meşrutiyetle kurulmuştur ( Mahmut şevket paşa )
 • Tehcir kanunu takvim-i vekayide yayınlanmıştır ( terkedilmiş mallar komisyonu Ermenilerin geride bıraktıklarını not almıştır )
 • Mustafa kemalin I.Dünya savaşında savaştığı cepheler ( ÇKS )
  • Çanakkale cephesinde 19. tümen komutanlığı
  • Kafkas cephesinde 16. kolordu komutanlığı
  • Suriye – Filistin cephesinde yıldırım orduları grup komutanlığı .
 • Çarlık Rusya bütün gizli anlaşmaları sarı kitap adıyla yayınlamıştır .
 • Gizli anlaşmalarda değişiklik yaşanmasına sebep olan iki devlet Rusya ve yunanistandır .
 • Halide Edip ilk yazıları tanin gazetesinde Halide Salih takma adıyla yayınlanmıştır. Wilson prensipleri cemiyetinin kurucuları arasında bulunur
 • 1917 yılında miladi takvime benzeyen takvim-i garp kullanılmıştır
 • Osmanlı diplomatiği üzerine ilk çalışmaları yapan hammer olmuştur. Ağırlıklı olarak Osmanlı mühürlerini incelemesinin yanında arap ve fars mühürlerini de incelemiştir
  • On ciltlik Osmanlı tarihi adlı eserini rus çarı I. Nikolaya ithaf etmiştir.
  • Viyanadaki mezarı Müslüman mezarı şeklindedir ve mezar taşında Yusuf hammer yazılıdır.
  • Mahmut kendisine iftihar nişanı vermiştir.
 • Osmanlı halifesi Abdulmecit’in oğlu şehzade ömer Faruk milli mücadeleye katılma girişiminde bulunmuştur fakat inebolu’da Mustafa kemal tarafından geri gönderilmiştir .
 • Nigenbah cemiyeti padişah ve saltanata bağlı emekli subaylar tarafından çıkarıldı .
  • Binbaşı kemal , Albay refik , Kiraz Hamdi paşa
 • Ararat : ermeni örgütlerinin resmi gazetesidir.
 • Ermeni temsilcisi bogos nubar paşa önderliğinde 1918 aralığında isyan çıkmıştır.
 • Osmanlı’da
  • Osmanlıcılık ( ittihat- ı anasır )
   • Din dil ve ırk farkı gözetmeksizin herkesi Osmanlı vatandaşı sayma anlayışıdır.
   • ziya paşa , Mithat paşa , ali suavi, Namık kemal öncüleridir.
   • Tanzimat fermanı ,ıslahat fermanı ve I. Meşrutiyet
   • Mahmutla başlamıştır.
    • Müslümanı camide , hristiyanı kilisede , yahudiyi havrada ..
   • Balkan milletlerinin Osmanlıdan ayrılmasıyla önemini kaybetmiştir.
   • Balkanlarda Son ayrılan Arnavutluk olmuştur.
  • İslamcılık :
   • Dünya Müslümanlarını bir sancak altında toplama fikridir
   • Abdülhamit’in devlet politikasıdır.
    • Balkan savaşları sırasında arnavutluk’un elden çıkması ümmetçiliğe vurulan ilk darbe sayılır.
     • Nüfüsün ¾ ü müslümandır .
    • said halim paşa , ahmet Hamdi Akseki , Mehmet akif Ersoy
    • Dünya savaşında halifenin cihat çağrısına rağmen Müslüman Arapların İngilizlerle hareket etmesiyle etkisini yitirmiştir.
    • 3 mart 1924 halifeliğin kaldırılmasıyla tamamen sona ermiştir.
   • Türkçülük :
    • İsmail gaspıralı , ziya Gökalp , ömer Seyfettin , Yusuf akçura , M.Emin Yurdakul .
    • Osmanlı içindeki Türkleri bir bayrak altında tutmak amaçlanmıştır.
    • Türkiye cumhuriyetinin kuruluş felsefesini oluşturur .
   • Batıcılık :
    • Lale devriyle başlayan ve günümüzde de etkisini kaybetmeyen fikir akımıdır.
    • Celal nuri , Abdullah Cevdet , Tevfik Fikret
   • federalizm ( eyalet sistemi ) :
    • yerel yönetimlerin yetkilerini artırıp merkezi yönetimin yetkilerini azaltılması fikridir.
    • Savunucusu prens Sabahattin ‘dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir