Amasya Görüşmeleri ( 20 – 22 Ekim 1919 )

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

 • İstanbul hükümeti adına bahriye nazırı Salih Paşa – temsil hükümeti adına Mustafa kemal, rauf bey , Bekir sami bey imzaladı
  • Temsil heyetini tanıyan ilk bakan Salih paşa olmuştur.
 • Temsil heyetinin hem varlığı hem de gücü tanınmıştır .
 • İlerde yapılacak olan barış görüşmelerine gidecek olan heyeti temsil heyeti belirleyecektir.
 • Azınlıklara siyasi ve sosyal dengelerimizi bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir.
 • Seçimler yapılmış Mustafa kemal Erzurum milletvekili seçilmiştir ( kütüğünü antepe almıştır )
 • Bu görüşmede Sadece meclisin açılması kabul edildi .
  • Güvenlik nedeniyle mebusan meclisinin Anadoluda açılması teklif edilmiş ve kabul edilmemiştir.
 • Amasya görüşmelerinin ardından komutanlar toplantısı yapılmıştır :
  • Sivas lisesinde genelde rütbeli askerler ve valiler toplanmıştır
  • Mustafa Kemal ve Rauf beyin İstanbula gitmelerinin sakıncalı olduğu bildirilmiş ve meclis toplantılarını daha yakından takip etmek için Ankara merkez seçilmiştir. 

TEMSİL HEYETİNİN ANKARAYA GELİŞİ ( 27 ARALIK 1919 )

 • Komutanlar toplantısında alınan kararla ankaraya gelinmiştir .
 • Buranın seçilmesindeki en büyük sebep Ali Fuat Paşa komutasındaki 20. kolordunun burada var olmasıdır .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir