I. BMM ( 23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923 )

I. Büyük Millet Meclisi

 • İlk Meclisi müessesian adıyla kurulmak istenmiştir. ( Mustafa kemal önermiştir)
  • Kurultay , millet meclisi , meclisi kebir adları da tartışılmıştır.
   • Meclis olağan üstü yetkilere sahip bir meclis adıyla açılmıştır.
  • Ankara hacı bayram camii’nde Cuma günü yapılan dinsel törenden sonra açılmıştır .
  • Başkanı 23 nisanda Sinop milletvekili Abdurrahman şerif  24 nisanda ise m.kemal başkan seçilmiştir .
   • Mustafa kemal ankara mebusudur.
    • Mebus seçilmek için bir yerde en az 5 yıl ikamet etme zorunluluğu vardır. Mustafa kemal sabit bir yerde durmadığı için onun için yapılan düzenlemeyle koçhisarda ikamet ediyor gösterilmiştir.
     • Bu sebeple koçhisara şerefli ünvanı verilmiştir.
    • 24 nisan önergesi
     • TBMM üzerinde hiçbir güç yoktur.
     • Padişah veya göndereceği bir kişi hükümet başkanı olamayacaktır.
     • Meclis sürekli olacaktır.
     • Padişah kurtarıldıktan sonra TBMM ‘nin çıkaracağı bir kanunla yerini alacaktır.
     • Hükümet kurmak zorunludur.
      • İcra vekilleri heyeti adı verilen ilk bakanlar kurulu oluşturuldu
       • Meclis başkanı : Mustafa kemal
        • Ali fethi Okyar ( cumhuriyet )
       • Maarif bakanı ( MEB ): Rıza nur
        • Osmanlının ilk maarif bakanı abdurrahman sami paşadır
       • Sağlık bakanı ( sıhhıye ) : Adnan adıvar
        • Refik saydam ( cumhuriyet )
       • Milli savunma bakanı : Fevzi çakmak
       • Adliye bakanı : Celalettin arif bey
       • İçişleri bakanı : cami baykut bey
       • Dış işleri bakanı : Bekir sami bey
       • İktisat bakanı : Yusuf kemal tengirşek
       • Maliye bakanı : hakkı Behiç bey
       • Erkanı harbiye : ismet İnönü
        • Fevzi çakmak ( cumhuriyet )
       • 25 nisanda 8 kişiden oluşan hükümet kurulmuştur bu hükümetin oluşum biçimini saptamak ve düzenlemek amacıyla lahiya encümeni kurulmuştur ( 8 kişi )
       • BMM açılmasıyla temsil kurulunun görevi sona ermiştir
        • 150 mv ile toplanılmıştır.
       • Yasama-yürütme – yargı tek elden yönetilmiştir. ( kuvvetler birliği )
       • Bu dönemin tek inkılabı saltanatın kaldırılmasıdır.
       • Hakimiyet-i resmiye TBMM’nin yarı resmi yayın organıdır.
        • Cumhuriyetten sonra ulus gazetesi adını almıştır.
       • Ceride-i resmiye TBMM’nin tam resmi yayın organıdır.
       • Kurucu meclistir ( 1921 anayasası)
        • Yeni bir ordu , yeni bir devlet , yeni bir anayasa
       • Meclis başkanı hem hükümetin hem de devletin başkanıdır ( meclis hükümeti )
       • Kuva-i milliyeyi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
       • Siyasi partilere izin verilmemiştir.
       • Halk grupları vardır ( I. TBMM )
        • Islahat ,
        • istiklal ( Mustafa kemal hayranı ) ,
        • ittihatçı grup ,
        • Tenasud  (dayanışma grubu ) :  eski itthatçılar
        • mudafa-i hukuk : kemal    yanlıları
         • Mustafa kemal bu grubun içerisinde selamet-i umumiye komitesi adıyla gizli bir örgüt kurmuştur.
        • halk zümresi : Bolşevik ihtilaline destek vermişlerdir.
        • yeşil ordu : çerkes ethem yanlıları. 2 gazete çıkarmışlardır. Yeni dünya ve seyyare .
       • Azınlıklara temsil hakkı vermez ( ulusçuluk )
       • TBMM mimarları selim bey ve hasip bey ‘dir.
       • İstanbul hükümeti tarafından Kuva-i inzibatiye adıyla bir ordu kurulmuş ve TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmalar desteklenmiştir
       • BMM çıkardığı ilk kanunlar
        • Ağnam vergisi 4 kat artılırmıştır. ( BMM’nin ilk kanunu )
        • Hıyanet-i vataniye merkezi otoriteyi korumak amacıyla
         • 1991 terörle mücadele kanunuyla yürürlükten kaldırılmıştır.
        • Nisab-ı müzakere meclisin iç tüzüğüdür
        • Firariler hakkında kanun hıyaneti vataniyedeki aksaklıkları gidermek için
        • Men-i israfat kanunu : israfın önüne geçke amacıyla çıkarıldı.
        • Meni müşkirat kanunu : uçucu maddelerin kullanımının yasaklanması

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir