Son Mebusan Meclisi ( 12 Ocak 1920 )

SON MEBUSAN MECLİSİ 

 • Mustafa Kemal Mecliste ( Erzurum mebusu ) :
  • Mudafa-i hukuk grubunun oluşturulmasını
   • Mudafa-i hukuk yerine felahı vatan grubu oluşturuldu.
    • Başkan olarak rauf Orbay seçilmiştir.
   • Kendisinin meclis başkanı seçilmesini .
    • Amaç meclisi ankaraya taşımak .
   • Ali rıza paşaya güven oyu verilmemesini .
   • Misak- ı Milli için kabul oyu istemiştir .
  • Mecliste Padişahın hazırladığı okuma metnini içişleri bakanı Damat Şerif Paşa okumuştur
  • Bazı üyelerin mebuslar meclisinde bulunamamaları sebebiyle meclis 10 gün sonra tekrar toplanmış ve Celalettin arif meclis başkanı seçilmiştir
   • Son Osmanlı mebusan meclisi başkanı Celalettin arif olmuştur.
   • Reşat hikmet’in ölümü üzerine Celalettin arif geçmiştir.
  • Mecliste oluşturulan gizli metin Edirne milletvekili şeref bey tarafından duyurulmuştur
  • Mecliste sadece Misak-ı milli kabul edilmiştir ( Kara BORSA ) ( millet egemenliğinden bahsedilmemiştir ) .
   • Kapitülasyonlar kaldırılacak
    • Siyasi , mali her türlü kısıtlamalar kaldırılacaktır.
   • Boğazlar
    • İstanbulun güvenliği sağlandıktan sonra boğazlar dünya ticaretine açılacaktır .
   • Osmanlı borçları
    • Borçlar bağımsızlığa ters düşmeyecek şekilde ödenecektir.
    • Ayrılan ülkeler kendi borçlarını kendileri ödeyecektir.
   • Referandum
    • Elviye-i selase ( kars , Ardahan , batum ) de halk oyuna başvurulacak
    • Batı Trakya halk oyuna başvurulacak
    • Arap memleketler halk oyuna başvurulacak
   • Sınırlar
    • Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
    • Erzurum kongresinde aynen kabul edilmiştir.
   • Azınlık
    • Komşu ülkelerde Müslümanlara verilen haklar sınırlar içinde de aynı şekilde verilecek ( kısas ) .
   • Lozan anlaşmasının temel müzakere konuları olmuştur.
   • Mecliste felah-ı vatan grubu üyelerince onaylanmıştır ( misak-ı milli ) .
    • Başkanı rauf orbay’dır.
   • İstanbulun işgaliyle Mebusan Meclisi dağıtılmıştır ( 16 mart 1920 ) .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir