TBMM ‘ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar

TBMM’YE KARŞI AYAKLANMALAR

DİNİ NİTELİK TAŞIYANLAR

 • Hilafet ordusu ( kuva-i inzibatiye – zeki paşa )
 • Ahmet anzavur ( kuva-i muhammediye ) bu ikisi İstanbul hükümeti için çalışmıştır .
 • Bolu
 • Hendek
 • Adapazarı
 • Düzce
 • Bozkır :Zeynel abidin
 • Konya: delibaş Mehmet
 • Tunceli : koçgiri
 • Batman : cemil çeto
 • Afyon : çopur musa
 • Sivas : postacı nazım
 • Milli aşiret ;: urfa
 • Yozgat : Çerkez ethem tarafından bastırılmıştır
 • Şeyh eşref : kendini peygamber ilan etmiştir. ( Bayburt )
 • Şeyh recep :

KUVA-İ MİLLİYECİ

 • Çerkez ethem ( kuva-i seyyare ) : I. İnönü savaşı sonrası ismet İnönü tarafından bastırıldı.
 • Demirci Mehmet efe: refet bele tarafından bastırıldı .
 • Yörük ali efe isyanı :isyan göller yöresinde çıkmıştır. Aydının kurtarılmasında etkilidir.

 

ALINAN ÖNLEMLER

 • Hıyanet-i vataniye kanunu .
 • Firariler hakkında kanun .
 • İstanbulla tüm haberleşmenin kesilmesi .
 • İstiklal mahkemelerinin kurulması .
  • Ali Çetinkaya , Ali saip ve Kılıç Ali istiklal mahkemelerine başkanlık yapmıştır ( isimlerinden dolayı üç aliler mahkemesi de denmiştir )
 • Anadolu ajansı kurularak milli mücadele yanlısı yayınlar yaptırıldı
 • İç güvenliğin sağlanması için seyyar jandarma müfrezeleri oluşturuldu.

 

NOT : Merkez ordusu da Amasya merkezli I.TBMM tarafından orta ve doğu Karadeniz ve Doğu Anadolunun güvenliği için kuruldu .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir