I . İnönü Muharebesi ( 6 – 10 Ocak 1921 )

I .İNÖNÜ MUHAREBESİ  ( TALİM- KRONOLOJİK SIRALAMASI)

 • Yunanlılara ve Çerkez Etheme karşı düzenli ordunun başarıları gerçekleşmiştir
  • Yunan komutanı Nikolas trikopis bu savaşı avgin savaşı olarak adlandırır.
  • TBMM tarafından kurulan Düzenli ordunun ilk askeri zaferidir .
  • İsmet paşa albaylıktan generalliğe terfi etti .
   • Savaşın kazanılmasında İzzettin paşanın başarıları etkilidir.
  • Teşkilatı esasiye ( 20 0cak 1921 ) ( çift başlı anayasa – kanuni esasi ) .
   • Encümen-i mahsusa tarafından hazırlanmıştır .
   • Kişi hak ve ödevlerine yer verilmemiştir.
   • TBMM üzerinde hiçbir güç yoktur.
   • Milletvekilleri kasım ayının başında çağrısız toplanır .
   • Yapılan ilk değişiklik devletin rejimi cumhuriyettir ( 1923 değişikliği ) .
  • Afganistan dostluk anlaşması ( 1 mart 1921 ) .
   • TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet olmuştur( Moskovada ).
    • Türkiyeyi ziyaret eden ilk yabancı devlet adamı Afgan kralıdır . (amanullah han ) .
     • Atatürk ‘e aliyülala nişanı vermiştir.
    • TBMM afganistana öğretmen ve subay göndermiştir.
    • Türkiye adına Yusuf kemal ve rıza nur imzalamıştır.
   • Londra konferansı ( 21 şubat – 12 mart 1921 ) .
    • Osmanlıdan Tevfik  bey ve TBMM  Bekir sami bey (ayrı davetiyeyle) çağrılmışlardır ( İtalyanın davetiyle ) .
    • Konuşma sırası Tevfik beye gelince asıl konuşma hakkı Bekir sami beye aittir diyerek sırasını ankara’ya vererek mücadeleye destek vermiştir .
    • Misak-ı milli dünya kamuoyuna duyurulmuş oldu .
    • İtilaf devletleri TBMM’y i resmen tanımıştır .
    • Sevr anlaşmasının kabul edilmeyeceği anlaşılmıştır .
   • İstiklal marşı kabul edildi ( 12 mart 1921 ) .
    • hakimiyet-i milliye, şebilürreşat ve açıksözde (ilk) yayınlandı .
     • Şebilürreşat , M. Akif ersoyun hazırladığı dergidir.
    • Yazılma fikrini ilk ismet İnönü ortaya atmıştır .
    • İlkkez İnönü muharebesinde orduya ithafen okunmuştur.
    • TDK ‘nin koyduğu isim ulusal düttürü’dür.
    • Yarışmayı Maarif vekaleti ( MEB ) düzenlemiştir.
     • Dönemin milli eğitim bakanı Hamdullah Suphi tanrıöver ‘dir.
      • Mecliste okumuştur.
       • Coşkulu konuşmaları sebebiyle milli  hatip ve cumhuriyet hatibi olarak anılır.
      • Mehmet akif Ersoy tarafından yazılmıştır ( kahraman ordumuza şiiri )
       • Aldığı ücreti darülaceze’ye bağışlamıştır. 
      • Bestecileri Ali Rıfat Çağatay ( 1924-30 ) ve Zeki üngör (1930 – sonrası) .
     • Moskova anlaşması ( 16 mart 1921 ) .
      • TBMM’yi ve misak-ı milliyi tanıyan ilk Avrupalı devlet .
      • Moskova anlaşmasını ali fuat paşa imzalamıştır
       • Ali fuat Moskova elçisi.
      • Rıza nur ve Yusuf kemal tengirşek ‘de bu anlaşmada bulunmuştur .
     • Kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiştir.
     • Gürcistanla imzalanıp alınan batum gürcistana geri verilecek .
      • Misak-ı milliden verilen ilk tavizdir .
      • Türkiyede büyükelçilik açan ilk devlet Gürcistan olmuştur.
     • Boğazları bütün devletlerin ticaret gemilerine açık hale getirmek amacıyla karadenize sınırı olan devletlerin  temsilcilerinin katıldığı bir konferans toplanacak  ( batum – Gürcistan – rusyaya artı 1 oy kazandırmıştır ) .
     • Doğu sınırı kesinlik kazanmıştır . 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir