Sakarya Savaşı ( 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 )

SAKARYA SAVAŞI ( POLATLI ) ( KİMBUAGBİ)

 • İlk başta savunmayken daha sonra taarruza geçilmiştir ( son savunma savaşı ) .
 • Subaylar savaşı olarak da bilinir .
 • Duatepede başarılı çarpışmalar olmuştur.
 • Hattı mudaafaa yoktur sathı mudafa vardır .
 • Karargah merkezi Ankara-polatlı arasında alagöz’dür.
 • Genel kurmay başkanı Fevzi çakmak’tır .
 • Bu savaştan sonra itilaf devletleri Paris barış taslağını TBMM’ye göndermiştir ( 26 mart 1922 ) .
 • İtilaf devletleri arasında siyasi birlik kesin olarak bozulmuş ve İngiltere sevri uygulama konusunda yunanistanla yalnız kalmıştır.
 • Mustafa kemal bu savaşı melhame-i Kübra olarak değerlendirmiştir.
  • Melhame-i Kübra : islam inancında kıyamete yakın yapılacak olan büyük Dünya savaşına verilen isimdir.
 • Kars anlaşması imzalandı .
  • Sovyetlere bağlı üç Kafkas cumhuriyetiyle imzalanmıştır. Bunlar;
   • Azerbaycan, Ermenistan , Gürcistan .
  • Nahçıvana özerklik verilecek .
  • Kazım Karabekir imzalamıştır .
  • Doğu sınırı kesinleşti .
  • Rusyanın istegiyle boğazların güvenliği konuşuldu .
 • İtalya Anadoluyu tamamen boşalttı (ilk çekilen itilaf )
  • Silahlarını bırakmıştır .
   • Böylece italyayla savaşılmadan italyanın işgal ettiği yerler geri alınmıştır.
    • Muğla , aydın , Konya .
   • Meclisin kayseriye taşınması isteğinden vazgeçildi .
   • Başkomutanlık süresi uzatıldı .
   • Ukrayna dostluk anlaşması imzalandı.
   • Ankara anlaşması imzalandı ( Fransa TBMM’yi tanıyan ilk itilaf devleti ) .
    • Fransa adına boullion ve Türkiye adına Mustafa kemal , Yusuf kemal ve genel kurmay başkanı Fevzi paşa imzalamıştır .
    • Fransa verilen zararın tazminatı olarak bölgedeki savaş araçlarını bırakmıştır.
     • Bu silahlar büyük taarruzda etkili olmuştur.
    • Hatay türk topraklarının dışında kaldı ( misakı milliden taviz ) .
    • Hatay suriyeye bağlı özerk olacak ( türk bayrağını kullanacak resmi dili Türkçe olacak ) ( yönetimi fransaya bırakılacak ) .
     • 2 ekim 1938 de bağımsız oldu .
     • 30 haziran 1939’da türkiyeye katıldı.
    • Güney sınırı kapandı ve kuvvetler batı cephesinde kaydırıldı ( caber kalesi türk toprağı sayıldı ( Süleyman şahın mezarı) .
     • 2015 şah Fırat operasyonuyla geçici olarak taşınmıştır. ( eşme ) .
    • Gazilik ve mareşallik ünvanı verildi ( atatürk ) .
     • büyük taarruzla Fevzi çakmak da mareaşal ünvanını almıştır ( genel kurmay başkanıdır ) .
    • Barış teklifleri geldi ( itilaflardan ) .
    • İngiltereyle esir değişimi yapıldı .

NOT :  II.Viyanadan ( 1683) beri süregelen çekilme son buldu.

NOT :  İnebolu , Kastamonu , Ilgaz ve Çankırı istiklal yolu olarak adlandırılır .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir