Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

D) EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

a) MAARİF KONGRESİ

 • Ankarada I. Heyet-i ilmiye toplandı .
 • İlk öğretimin zorunlu ve parasız olması .
 • İlk öğretim ( istenirse 1 yıl daha okunabilecek) ve orta ortaöğretim 4 yıl olacak .
 • Karma eğitim yapılması kararları alınmıştır .

b) MAARİF TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN ( 2 MART 1926 )

 • Okul açılması bakanlık iznine tabi tutuldu .
 • Yabancı okullarda Türkçe tarih coğrafya ve felsefe derslerinin türk öğretmenler tarafından okutulması ve türk müfettişlerce denetlenmesi kararı alındı .

c)TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU ( 3 MART 1924 )

 • Vasıf beyin çalışmaları etkili olmuştur.
 • Parasız ve zorunlu eğitim getirildi ( halkçılık-milliyetçilik-laikik ) .
 • Bütün okullar milli eğitim bakanlığına bağlandı .
  • İsmail Safa Özer cumhuriyetin ilk milli eğitim bakanı olmuştur.
 • Eğitimde eşitlik sağlandı ( karma eğitim ) .
 • Türkçe tarih coğrafya gibi kültür derslerinin okutulması sağlanmıştır .
 • Bu kanuna dayanarak medreseler 11 mart 1924’te kaldırılmıştır .

d) YENİ TÜRK HARFLERİNİN KABULÜ ( 1 KASIM 1928 )

 • Gülhane parkında karatahtabaşında tanıtıldı ( milliyetçilik-halkçılık ) .
 • 20 mayıs 1928 ‘de de uluslar arası rakamlar kullanılmıştır .
 • Yeni harfleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla millet mektepleri açılmıştır .
  • Okuma alışkanlıklarının zayıflamaması için halk mecmuası çıkarıldı ( haftalık dergi) .
 • Okuma yazma artmış Avrupa ile kültür alışverişi hızlanmıştır .
 • Azerbaycan ve Özbekistanın Latin alfabesine geçmesi bu inkılabın gerçekleşmesinde etkilidir.
  • Özellikle Azerbaycanlı Ali Ahunzadenin etkileri çok olmuştur.
   • İlk kez Latin alfabesinin Türkçeye uyarlanmasını fikrini ortaya attı.

e) MİLLET MEKTEPLERİ (ulus dershaneleri) ( 24 KASIM 1928 )

 • Bakanlar kurulu teklifiyle m.kemale baş öğretmen ünvanı verildi .
  • 100 yılında ( 1981 ) öğretmenler günü kabul edildi.
 • Öğretmen marşını İsmail hikmet ertaylan kaleme almıştır .
 • 15-45 yaş ‘a okula gitme zorunluluğu geldi .
 • Okulun süresi eski harfleri bilenler için 2 , bilmeyenler için 4 aydır .
 • Okuma alışkanlığını sürdürmek için halk mecmuası adıyla bir dergi çıkarıldı.

 

f) TÜRK TARİH KURUMU ( 15 NİSAN 1931 )

 • Türk tarihi heyeti ( 4 haziran 1930 ) .
  • Bu heyetin ilk çalışması türk tarihinin ana hatlarıdır .
   • 1931-1941 dönemlerinde lise müfredatında okutulmuştur.
  • Milliyetçilik ve laiklikle ilgilidir . ( ümmetçilikten milliyetçiliğe ) .
  • İlk başkanı Tevfik bıyıkoğludur .
   • Şuanki başkanı Refik Turan’dır ( 2018 ) .
  • TTK bünyesinde dağınık halde bulunan Osmanlı arşivlerinin bir binada toplanması ve bilimsel metotlara göre sınıflandırılması için oluşturulan kurumun başkanı Halil ethem eldem ‘dir ( 1935 ) .
  • TTK binasını Turgut Cansever ve Ertur Yener tasarlamıştır .
  • TTK süreli araştırma yayınına Belleten adı Atatürk tarafından verilmiştir .
   • Afet İnana göre  Atatürkün son okuduğu eser belleten dergisidir .
  • Mustafa kemal iş bankasındaki gelirlerinin bir kısmını buraya bağışlamıştır .

g) TÜRK DİL KURUMU ( 1932 )

 • Amaç dilde sadeleşmeyi yakalayarak türk dilini millileştirmektir
 • Atatürk mal varlığının bir kısmını buraya bağışlamıştır
 • Kurucuları
  • semih Rıfat (ilk başkan) , Ruşen eşref , celal sahir ve Yakup kadri ( SeRCaY )
  • şuanki başkanı Mustafa kaçalin’dir. ( 2018 ) .

h) HALKEVLERİ ( 19 ŞUBAT 1932 )

 • İnkılapları öğretmek amacıyla kuruldu. Kurslar açarak eğitim verir .
 • Ayrıca Osmanlıdan kalma türk ocakları da halkevlerine dönüştürülmüştür.
 • Yurt dışındaki tek temsilciliği londradadır.
 • 1933 genelgesiyle ilkögretim okullarında okutulmaya başlanan öğrenci andının yazarı reşit galip’tir.
 • Türk müziği çalışmaları da hız kazanmıştır.
  • Eminönü halkevi Viyanalı kompozitör Joseph marx’a konferanslar verdirmiştir.
 • 1951 ‘de Adnan menderes tarafından kapatılmış ve 1961’de türk kültür ocakları olarak yeniden açılmıştır. Daha sonra halkevleri derneği olarak günümüze gelmiştir .
 • Genel yayın organı ülkü dergisidir .

NOT : Cumhuriyetin ilk yıllarında mesleki ve teknik öğretimin geliştirilmesi amacıyla :

 • 1924’te ankaraya John Dewey .
 • 1925’te Kühte .
 • 1927’de prof. Dr. Omar buyse .
 • 1933 ‘te Albetr malche .
  •  üniversite reformunun başlamasını sağlamıştır. Ve eleştirileri
 • Türkçe bilimsel yayınlar eksiktir.
 • Ders verme yöntemleri eskimiştir
 • Öğretmen kadrolarının yabancı dil bilgileri eksiktir.
 • Prof Frey getirilmiştir .

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir