İsmet İnönü Dönemi ( 1938 – 1950 )

İSMET İNÖNÜ DÖNEMİ 

 • Almanya , İngiltere , Fransa ile karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık anlaşmaları imzalandı ( II. Dünya savaşı ) .
  • Ülke genelinde seferberlik ilan edildi.
 • Köy Enstitüleri açıldı .
  • Kırsal bölgelere öğretmen yetiştirmek amacıyla açıldı .
  • Milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel tarafından yönetilmiştir .
  • Saffet Arıkan döneminde açılan Eğitmen Kurslarının devamı niteliğindedir.(1936) .
   • Mustafa Necati Bey bunun alt yapısını oluşturmuştur.
  • Varlık vergisini çıkardı.
   • Zengin kimselerden alınan vergidir.
   • Vermek istemeyen gayrimüslimler Erzurum aşkalede taş ocaklarında çalıştırılmışlardır. .
  • Toprak mahsulleri vergisi çıkarıldı.
   • Bu 2 vergi olağanüstü vergilerdir.
  • Olası bir Alman saldırısına karşı Çakmak Hattı oluşturuldu .
   • Trakya sınırında oluşturulan savunma hattıdır .
  • Müstakil grubun başkanıdır ( 1939 – CHP’nin 5. kurultayı ) .
  • Atatürk ‘ün ölümünün ardından kendi adına kağıt para bastırmıştır.
   • 1938 – 1951 yılları arası .
  • Devlet karaborsayı önlemek amacıyla milli korunma kanunu çıkarmıştır.
   • Bu kanun kapsamında et ve balık kurumu ve petrol ofisini kurmuştur.
  • 1946 ‘da çok partili hayata geçiş .
  • 1945’ te Birleşmiş Milletlere üyelik .
  • Adana ( yenice tren istasyonu – Churchill ) görüşmeleri ve
  • Kahire görüşmeleri yapıldı .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir